Gelijke Kansen Alliantie: Rapportage 2020

Het werken aan gelijke kansen voor álle leerlingen en studenten in ons land was al geen geringe opgave. Maar door de coronacrisis en onderwijs op afstand is kansengelijkheid nog actueler geworden. Gelukkig was de Gelijke Kansen Alliantie al vóór de eerste lockdown een sterk netwerk waarbij inmiddels 50 gemeenten zijn aangesloten. De GKA-rapportage 2020, die vrijdag aan de Tweede Kamer werd aangeboden, laat zien hoe binnen de Gelijke Kansen Alliantie ook in dit uitdagende jaar werd samengewerkt aan het verbinden van school, thuis en omgeving en scholen, gemeenten en partners zo samen vormgaven aan een structurele, integrale aanpak van kansengelijkheid in het onderwijs.

In de Gelijke Kansen Alliantie werken scholen, gemeenten en maatschappelijke partners daarom samen aan het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Met kennis, onderzoek, financiële middelen en communicatie, draagt de GKA bij aan wat er nodig is in het hier en nu en voor de toekomst, passend bij de lokale context én uitdagingen.

50 GKA-gemeenten

In 2020 ondertekenden 20 nieuwe gemeenten een GKA-agenda. Met een totaal van 50 woont nu 45% van alle Nederlanders in een GKA-gemeente. “De GKA biedt handvatten om samenwerkingen in het onderwijsveld op te zoeken en te concretiseren”, zegt wethouder Thierry van Vugt over de deelname van zijn gemeente Gouda. “Daar maak ik dankbaar gebruik van.” Interventies zetten onder meer in op ouderbetrokkenheid, extra onderwijs en soepele overgangen. Bijvoorbeeld door trajecten voor ouders én kinderen, verlengde schooldagen en brede brugklassen.

Inzicht in kansengelijkheid

Ook heeft de GKA aan het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om de factoren die bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid in kaart te brengen. Zij komen tot dertig factoren op vijf niveaus: leerling, familie, school, wijk en samenleving. De factoren lopen uiteen van cultureel kapitaal tot het geloof in eigen kunnen en van financiële middelen tot sociale veiligheid. Samen laten zij de breedte van het thema kansengelijkheid zien.

Lerende aanpak

De Gelijke Kansen Alliantie werkt met een lerende aanpak. In leernetwerken verenigen schoolleiders en leraren zich rondom thema’s, in de Community Urban Education en Community Armoede. Ook experimenten zijn daarin een kans om nieuwe dingen te leren en andere inzichten te vergaren. In 2020 zijn twee nieuwe experimenten gestart: de Stagemakelaar, dat jongeren ondersteunt die zelf geen stageplek weten te bemachtigen en Rotterdams Goud, afgeleid van een onderwijsconcept uit New York.

Extra aandacht voor jongeren is op zijn plaats

Met het thuisonderwijs bleken de verschillen in toegang tot digitale middelen, begeleiding door de ouders en de kwaliteit van lesgeven groot. Ook waren er zorgen om onder meer de werksfeer van de kinderen thuis en het effect van de geannuleerde eindtoets. Het kabinet heeft € 282 miljoen vrijgemaakt om onderwijsachterstanden en studievertraging als gevolg van COVID-19 voor leerlingen en studenten zoveel mogelijk te voorkomen. De GKA speelt hierbij, samen met gemeenten, een ondersteunende rol.

Rapportage 2020

In de GKA-rapportage 2020 leest u alle verhalen uit de praktijk en inzichten en ontwikkelingen uit de GKA.