Wijs scholieren op gratis bijles door studenten

Middelbarescholieren kunnen thuis gratis digitaal bijles en studiebegeleiding krijgen van studenten via een nieuw platform: Studenten helpen scholieren (SHS).  De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) steunt dit initiatief. Met het sluiten van scholen kunnen er namelijk verschillen in kansen ontstaan, nu de manier waarop kinderen thuis onderwijs op afstand krijgen sterk kan verschillen.

Het initiatief Studenten helpen scholieren is opgezet met het idee dat elke scholier in het voortgezet onderwijs goede begeleiding verdient bij zijn schoolwerk nu de scholen dicht zijn vanwege corona. Niet alleen de GKA ondersteunt het initiatief, ook onder andere ThiemeMeulenhoff biedt kosteloos (examen)materiaal aan. Hoewel het centraal examen niet doorgaat, moeten leerlingen zich nog wel voorbereiden op de schoolexamens.

Help zo veel mogelijk jongeren te bereiken

SHS heeft aangegeven vooral de kinderen te willen bereiken die hun hulp het beste kunnen gebruiken, zodat kansenongelijkheid niet verder toeneemt in deze tijden en elke scholier na de zomer kan doorstromen. We vragen u daarom om SHS onder de aandacht te brengen in uw eigen netwerk, zodat we samen zo veel mogelijk jongeren kunnen bereiken.