Groningen laat haar jongeren aan het woord

De gemeente Groningen wil haar jeugd positief laten opgroeien. Wat dit betekent? Het creëren van een veilige en stimulerende omgeving, waar er meer gelijke kansen ontstaan voor alle kinderen. Om dit te stimuleren, wordt er niet óver maar mét de kinderen gepraat. Sinds oktober 2017 bestaat ‘Raad van Kinderen’, wat bij moet dragen aan structurele jongerenparticipatie. Dit zorgt voor een beleid wat beter aansluit bij de wensen van de kinderen.

Wie zitten er in de raad?

Diede Vogelzang, beleidsadviseur en verantwoordelijk voor de Raad van Kinderen, vertelt dat de werving zo breed mogelijk is ingezet. Alle scholen zijn benaderd, social media is gebruikt en de jongerenburgermeester is gebruikt als boegbeeld. Deze brede werving heeft zijn vruchten afgeworpen: ‘’Kinderen is gevuld met kinderen uit alle hoeken van de stad en daar zijn we trots op. Wij hebben kinderen verder niet geselecteerd, een kind kwalificeert zich voor de Raad van Kinderen omdat het een kind is.’’

Ontwikkeling

De jongeren in de raad moeten volgens Diede ‘’hun talenten ontwikkelen, op basis van de 21st century skills: onderzoeken, samenwerken, discussiëren en presenteren. Maar ook willen we ze meer leren over burgerschap en politieke processen.’’ Maar misschien wel het belangrijkste: de kinderen moeten zich serieus genomen voelen.

De Gemeente Groningen wil efficiënter en effectiever beleid voeren, door het beleid beter aan te laten sluiten bij de doelgroep. Gezien het feit dat kinderen de toekomst zijn, verdienen zij een stem in de besluitvormingsprocessen. ‘’Kinderen weten het beste wat kinderen willen, en dus hebben wij hun hulp hard nodig.’’

De Raad van Kinderen is van start gegaan in oktober 2017. Tot nu toe hebben ze twee bijeenkomsten gehad waarin ze meer hebben geleerd over het onderwerp ‘gelijke kansen’. Uit deze sessies bleek dat het een hele leergierige en enthousiaste groep is, die zich graag inzetten voor andere kinderen.

Wat ze zeker moeten leren: presenteren. Want hun bevindingen en ideeën mogen ze meerdere malen presenteren aan politici en beleidsmakers. En ook belangrijk: ze krijgen terugkoppeling. Waarom doen ze iets met de aangedragen voorstellen? Of waarom juist niet? Op deze manier ontstaat er hopelijk een gelijkwaardige samenwerking.

Toekomst

De gemeente hoopt heel erg dat dit geen eenmalige exercitie is, maar dat er een structurele raad voor kinderen ontstaat. Het programma is onderdeel van een pilot, de Missing Chapter Foundation. Groningen is een van de vijf gemeentes die hieraan meedoet. ‘’We willen vooroplopen, innovatief bezig zijn en bovenal willen we de stem van het kind een structurele plek geven in de samenleving. Het is toekomstgericht, een beweging naar een zelfredzame en participatieve samenleving, een samenleving gekenmerkt door inclusiviteit.’’