Ongelijke kansen: leg dat maar eens uit aan je kinderen

In gesprek met Hans Teunissen, gedeputeerde Ruimte en Onderwijs in de provincie Limburg. Hij vertelt over kansengelijkheid in zijn provincie en over zijn rol als vader.

“Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het moeilijk is om thuis uit te leggen waarom de een meer kansen krijgt dan de ander. Ik heb drie kinderen en mijn middelste kon iets minder makkelijk leren. Hij heeft altijd het gevoel gehad dat hij zich meer moest bewijzen. En dat is niet goed te praten.”

Gelijke kansen in Limburg

“In Limburg hebben we heel goed  onderwijs. Toch blijkt uit onderzoek dat, net als in de rest van Nederland, kinderen van hoger opgeleide ouders makkelijker een hoger schooladvies krijgen. Wij zien ook grote verschillen in de scores bij de eindtoets tussen verschillende steden en regio’s. Het gemiddelde opleidingsniveau is hier lager dan het gemiddelde in heel Nederland, maar we hebben relatief veel leerlingen op havo en vwo.

Ouderbetrokkenheid

“Gelukkig zijn er een aantal hele goede voorbeelden in de regio, waar ze het anders durven te doen. Zo tekent de El Habib basisschool in Maastricht een contract met ouders om ze meer te betrekken. De kinderen hebben recht op extra activiteiten en lessen, maar daar moeten de ouders wat voor terugdoen. Bijvoorbeeld een huiswerkklas begeleiden. Dat zorgt voor een gedeelde verantwoordelijkheid. De relatie tussen ouders, school en kind wordt beter en de schoolresultaten van de kinderen worden beter. Dat laat me zien dat kinderen aanmoedigen om hun kansen te vergroten niet stopt als de school ’s middags uit is.” 

Goede voorbeelden

“Ik zie om me heen, op scholen, uit verhalen van leraren, veel goede voorbeelden. Dat vind ik ook mooi aan de aanpak van de Gelijke Kansen Alliantie. Goede voorbeelden die meetbaar en toegankelijk zijn vind ik heel goed  en het enthousiasme van anderen werkt aanstekelijk.”

Geloof in de toekomst

“De wereld zal over een jaar misschien niet heel anders zijn. Ik geloof in kleine stappen, ik wil gewoon beginnen, niet afwachten. De komende tijd gaan we in Heerlen, Roermond en Venray aan de slag. Met het vergroten van de betrokkenheid van ouders, de bewustwording van leraren, maar ook gratis huiswerkbegeleiding. In Venray bijvoorbeeld gaan pedagogisch medewerkers thuis op bezoek bij de ouders van peuters, om hun achtergrond beter te leren kennen en daarop in te kunnen spelen. En in Heerlen gaan ze de overgang van kinderdagverblijf naar de basisschool anders aanpakken, door eerst een gesprek te plannen met de ouders, de pedagogisch medewerker en de nieuwe docent. 

Uit eigen ervaring

“Mijn kinderen zijn inmiddels een stuk ouder. De een studeert geneeskunde, de ander is marketeer, en de derde doet een hbo-opleiding sociale studies. Knap, want hij komt vanaf het vmbo. En dat heeft hij vooral te danken aan zijn eigen doorzettingsvermogen. Nu gaat mijn zoon zelf leerlingen begeleiden, omdat hij weet hoe lang en moeilijk de weg kan zijn. Daar ben ik als vader trots op: dat hij op zijn eigen manier bijdraagt aan gelijke kansen.”