28 november Webinar Thuis in Taal en Meertaligheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

https://youtu.be/u53y3F4GT0M

‘Op onze school spreken we Nederlands’. Je hebt de bordjes, waarmee school en kinderopvang kinderen en ouders vragen in het Nederlands met elkaar te communiceren, vast wel eens zien hangen.

Vragen over meertaligheid in de praktijk

Maar wat als je een andere thuistaal spreekt en het Nederlands niet zo goed beheerst? Voel je je als kinder of ouder dan wel welkom om mee te doen met ouder-kind activiteiten? En laten we, als we de thuistaal buiten school houden, niet een kans liggen in de belangrijke interactie tussen ouder en kind? Versterkt het gebruik van de thuistaal echt de ontwikkeling van een tweede taal? En hoe communiceer je met ouders als zij de Nederlandse taal niet beheersen? Deze en vele andere vragen met betrekking tot de aanpak Thuis in Taal en meertaligheid, staan centraal in het webinar op 28 november a.s..

Meertaligheid in theorie en praktijk

De aanpak Thuis in Taal bevordert de interactie tussen kind en ouder. Dit gebeurt vooral tijdens wekelijkse ouder-kind activiteiten op de groep. Veel professionals vragen zich af hoe zij daarbij kunnen omgaan met de thuistalen van kinderen en ouders. Frederike Groothoff (expert meertaligheid) deelt wetenschappelijke inzichten over het belang van het gebruik van thuistalen op school en in de kinderopvang, geeft tips voor materialen en gaat in gesprek over meertaligheid in de praktijk met o.a. onderzoeker Martine van der Pluijm en Thuis in Taal coaches Fikriye Arslan en Sylwia Stawarz.

Noteer het tijdstip vast in je agenda. We delen de link zo spoedig mogelijk, zodat je live mee kunt kijken!

Meer info over Thuis in Taal

Het webinar is zonder vooraf aanmelden voor iedereen toegankelijk en spitst zich toe op de praktijk van de kinderopvang en (voor)school. Let op: in het webinar wordt voorkennis verondersteld over de aanpak Thuis in Taal. Wil je je vooraf inlezen op deze aanpak, kijk dan op: Laaggeletterdheid: Thuis in taal - Hogeschool Rotterdam

Landelijke GKA Agenda Taal & Ouders

Dit webinar is de eerste in een reeks, waarmee we binnen de Landelijke GKA Agenda Taal & Ouders, werken aan een landelijk netwerk van scholen, kinderopvangorganisaties en andere relevante betrokkenen die succesvol willen leren samenwerken met ouders in het belang van de taalontwikkeling van kinderen. Het doel is de kennis die lokaal wordt ontwikkeld vast te leggen, te ontsluiten en te delen, zodat meer professionals leren om ook met laag taalvaardige ouders en anderstalige ouders succesvol samen te werken.