VoorleesExpress

Stichting VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang gaat een vrijwilliger met hen, en hun ouders, aan de slag met taal en (voor)lezen. Samen met de ouders streven de vrijwilligers ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. Samenwerken?

Neem contact op

Voorlees Express