Taal Doet Meer

Taal Doet Meer draagt eraan bij dat Utrechters elkaar begrijpen en verstaan. Met zo’n 1000 vrijwilligers per jaar en een netwerk van partners zorgt Taal Doet Meer ervoor dat Utrechters van elkaar leren en dat taal geen belemmering vormt om mee te doen in de samenleving. Lees meer over deze organisatie. Samenwerken? Neem contact op.

Meer over Taal Doet Meer

Het leren van de Nederlandse taal is een rode draad bij Taal Doet Meer. Taal is nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, met een computer te werken of je huiswerk te maken. Taal Doet Meer maakt onderlinge ontmoetingen tussen Utrechters mogelijk. Door in gesprek te gaan, kunnen ze van elkaar leren.

Neem contact op

Taal Doet Meer