Playing for Success Breda (NACADEMY)

Playing for Success Breda is een naschools programma voor kinderen die tijdelijk, om sociaalemotionele redenen, niet presteren zoals van ze verwacht wordt. NACADEMY richt zich op kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit het middelbaar beroepsonderwijs, die een programma aangeboden krijgen in een motiverende en uitdagende omgeving en om ze te laten leren met een ‘WOW-Factor’. Lees meer over deze organisatie. Of neem contact op voor een mogelijke samenwerking.

Meer over Playing for Success Breda

In de speciaal ingerichte NACADEMY in het Rat Verlegh Stadion, wordt gewerkt aan uitdagende opdrachten op het gebied van onder andere rekenen, taal, ICT en sociale vaardigheden. Deze opdrachten, gecombineerd met het stadion als locatie en de sport en de ambiance van de professionele voetbalwereld dragen allemaal bij aan een omgeving die stimuleert om beter te presteren.

Neem contact op

Playing for Succes Breda