Het ABC

Het ABC zet zich in voor leerlingen die meer in hun mars hebben dan uit hun prestaties blijkt. Vanuit deze gedachte is er een specifieke aanpak ontwikkeld voor deze groep ‘meerkunners’: kinderen die hun potentie nog niet hebben bereikt. De focus ligt op het versterken van taal, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden. Samenwerken met deze organisatie?

Neem contact op

Het ABC