Brede School Academie

De Brede School Academie (BSA) is er voor leerlingen vanaf groep 6 tot en met de brugklas die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal. Voor hen biedt BSA een intensief naschools programma waarin vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en kennis van de wereld centraal staan. Samenwerken? 

Neem contact op

Brede School Academie Utrecht