Welkom in mijn Wijk

Stichting Welkom in mijn Wijk is een uitwisselingsprogramma voor basisscholen met als doel het contact tussen mensen met verschillende achtergronden te bevorderen. Lees meer over deze stichting. Of neem contact op voor een mogelijke samenwerking.

Meer over Welkom in mijn Wijk

Het uitwisselingsprogramma Welkom in mijn Wijk is gericht op bovenbouwgroepen van basisscholen. De uitwisselingen verruimen de blik van kinderen tot buiten hun eigen school, wijk en sociaal-etnische groep. Het geeft kinderen de kans om door directe interactie de beelden die ze over elkaar hebben, te toetsen aan de werkelijkheid.

Neem contact op

Welkom in mijn Wijk