Sociaal-emotionele aspecten leren verbeteren

Sociaal emotionele interventies focussen zich op het verbeteren van de sociale en emotionele aspecten van leren. Deze overzichtsstudie laat zien dat dit soort interventies in het algemeen een positief effect hebben op de houding van kinderen tegenover leren, op sociale relaties op school en op hun eigen prestaties. Er bestaat bewijs dat er grotere effecten zijn voor kinderen met een lage sociaal-economische achtergrond en voor laagpresterende kinderen.

Over het onderzoek naar sociaal-emotionele aspecten van leren

Achtergrond

Sociaal-emotionele interventies focussen zich op het verbeteren van de sociale en emotionele aspecten van leren, in plaats van direct de focus te leggen op de academische en cognitieve elementen van het leren. Sociaal-emotionele interventies vallen uiteen in drie brede categorieën:

  1. universele programma’s die in het algemeen plaatsvinden in het klaslokaal;
  2. meer gespecialiseerde programma’s die gericht zijn op studenten met een sociaal of emotioneel probleem;
  3. benaderingen op schoolniveau om een positieve school ethos te creeëren die zich focust op een grotere betrokkenheid bij het leren.

Doelgroep

Dit is een overzichtsstudie van de Education Endowment Foundation uit de Teaching & Learning Toolkit. Dit is een toegankelijke database van samenvattingen van onderwijsonderzoek over onderwijs voor 5-16 jarigen. 

Interventie

Dit is een overzichtsstudie uit de Teaching & Learning Toolkit van de Education Endowment Foundation (EEF). Dit is een toegankelijke, Engelstalige database van samenvattingen van onderwijsonderzoek naar kinderen in de leeftijd van vijf tot zestien jaar. De samenvattingen tonen een overzicht van bestaand onderzoek over het betreffende onderwerp en geven daarbij ondermeer de gemiddelde impact van een interventie, de sterkte van het bewijs en een indicatie van de kosten. Daarnaast bieden de samenvattingen handzame aanwijzingen voor het implementeren van de verschillende interventies. 

Resultaten

In het algemeen hebben sociaal-emotionele interventies een significante impact op de houding van kinderen tegenover leren, op sociale relaties op school en op hun eigen prestaties. Gemiddeld resulteren dit soort interventies in een leerwinst van vier maanden. Ook al verbeteren alle sociaal-emotionele interventies vrijwel altijd de sociaal-emotionele uitkomsten, ze hebben niet altijd een even groot effect op de prestaties van kinderen. Verbeteringen daarin lijken waarschijnlijker als de methodes zijn ingebed in de gewone onderwijsmethoden en als ze ondersteund worden door professionals.