Mastery learning

Mastery learning breekt het onderwerp dat een leerling moet bestuderen op in kleinere stukken, met heldere en duidelijke doelen. Uit deze overzichtsstudie blijkt dat het aanleren van mastery learning een effectieve interventie is. Laagpresteerders profiteren meer van deze leerstrategie dan hoogpresteerders. 

Over het onderzoek effectieve leerstrategie

Achtergrond

Mastery learning breekt het onderwerp dat een leerling moet bestuderen op in kleinere stukken, met heldere en duidelijke doelen. Leerlingen werken zich bij mastery learning door een serie van opeenvolgende stappen, bij een willekeurig vak dat ze volgen. Ze moeten om de volgende stap te bereiken steeds succesvol een toets afleggen. Zo kunnen leerlingen op hun eigen tempo door de stof gaan. Leraren vermijden onnodige herhalingen door het regelmatig toetsen van het leerlingenniveau. Daarnaast kunnen ze persoonlijke begeleiding bieden aan leerlingen die achterlopen.

Doelgroep

De interventies uit deze overzichtsstudie zijn uitgevoerd op scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

Interventie

Dit is een overzichtsstudie uit de Teaching & Learning Toolkit van de Education Endowment Foundation (EEF). Dit is een toegankelijke, Engelstalige database van samenvattingen van onderwijsonderzoek naar kinderen in de leeftijd van vijf tot zestien jaar. De samenvattingen tonen een overzicht van bestaand onderzoek over het betreffende onderwerp en geven daarbij ondermeer de gemiddelde impact van een interventie, de sterkte van het bewijs en een indicatie van de kosten. Daarnaast bieden de samenvattingen handzame aanwijzingen voor het implementeren van de verschillende interventies. 

Resultaten

Gemiddeld gezien is mastery learning een effectieve leerstrategie die leidt tot vijf maanden leerwinst. Uit de EEF-samenvatting komt naar voren dat interventies vaak ofwel heel succesvol zijn (tot zes maanden leerwinst), ofwel totaal geen effect hebben. Dat verschil wordt met name verklaard door de aan- of afwezigheid van de juiste randvoorwaarden. Specifiek lijken de effecten groot te zijn wanneer leerlingen in groepen samenwerken en verantwoordelijk zijn voor het aanmoedigen van elkaars voortgang. Daarnaast moet de drempel om door te mogen gaan naar de volgende stap hoog genoeg zijn.