Coaching studiegerelateerde zaken

Deze overzichtsparagraaf uit een overzichtsstudie van Lavecchia et al. (2015) gaat in op hoe coaching en advies kunnen helpen bij het doorbreken van routines en het tegengaan van inertie (uitstelgedrag). Deze interventies blijken effectief in het verbeteren van de leerpestaties en vergroten de kans om een diploma te halen.

Over het onderzoek naar coaching studiegerelateerde zaken

  • School: VO/HO
  • Evidentie: Overzichtsstudie met voornamelijk gerandomiseerde experimenten
  • Locatie: Verenigde Staten
  • Bron: Pp. 51-52 in Lavecchia, A., Liu, H., & Oreopoulos, P. (2015). Behavioral Economics of Education: Progress and Possibilities (No. 8853). Institute for the Study of Labor.

Achtergrond

Coaching en advies zijn een intensieve, persoonlijke manier om studenten met uitstelgedrag en vaste routines te begeleiden. 

Doelgroep

Coaching en advies zijn erop gericht om uitstelgedrag bij studenten en leerlingen aan te pakken. De interventie van Bettinger en Baker (2014) is gericht op niet-traditionele studenten aan de universiteit (college). De studie van Cook et al. (2014) is gericht op leerlingen uit de laatste twee jaar van de middelbare school (grade 9 en 10 in de US). 

Interventie

Deze overzichtsparagraaf van Lavecchia et al. (2015) behandelt verschillende gedragsinterventies met de focus op coaching en advies. Twee worden er op deze overzichtsparagraaf behandeld.  Beide interventies kunnen helpen bij het doorbreken van routines en het tegengaan van inertie.  

Resultaten

Bettinger en Baker (2014)
Bettinger en Baker (2014) evalueren het Amerikaanse InsideTrack programma. Niet-traditionele studenten aan de universiteit (college) worden daarin op een aselectieve manier gekoppeld aan een coach, wiens taak het is om de niet-traditionele student proactief te motiveren en contacteren via e-mail, sms’jes en telefoon. Doel is om de studenten te helpen bij het formuleren van doelen en het ontwikkelen van een strategie om deze te verwezenlijken. De studenten die het programma volgden hadden ca. 5% meer kans om het jaar daarop te halen en waren 4% kansrijker om twee jaar later hun diploma te behalen.

Cook et al. (2014)
In Chicago kregen leerlingen uit de laatste twee jaar van de middelbare school (high school) op een aselectieve wijze coaching toegewezen. Sommigen kregen wel coaching toegewezen, anderen niet. De coaching was verplicht en intensief van aard, nam plaats gedurende schooltijd en werd samen met een vrijwillige training over sociaal-cognitieve vaardigheden gegeven. De leerlingen namen een uur per week deel aan coaching sessies. Ook de vrijwillige sessies werden goed bezocht, omdat leerlingen deze prefereerden boven het volgen van de standaardlessen. De participatie bleef zodoende boven de 70%. Dat resulteerde in een opmerkelijk sterk positief resultaat op wiskunde. De leerlingen die het coaching-traject hadden gevolgd scoorden 0,65 SD beter dan hun medeleerlingen die geen coaching hadden gehad. Coaching stuwt leerlingen op wiskunde dus meer dan één onderwijsniveau omhoog.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       In

*SD = standaarddeviatie.
Een standaarddeviatie is een spreidingsmaat, waarmee aangegeven kan worden in hoeverre studenten afwijken van het gemiddelde. Dit is een handige manier om verschillende toetsscores met elkaar te vergelijken. Als studenten een halve SD(0,50 SD) leerwinst bereiken door een maatregel, dan rekenen en lezen zij een onderwijsniveau hoger dankzij de maatregel. Als zij voordien rekenen en lezen op vmbo-t-niveau, rekenen en lezen ze daarna op havo-niveau.
Bron: CPB. (2018).