2GetThere genomineerd door VPRO Tegenlicht

VPRO Tegenlicht zoekt inspirerende mensen die buiten de gebaande paden verandering organiseren. Dat kan een inspirerende vlogger zijn, een mantelzorger, muzikant of een duurzame ondernemer. Het liefst lokaal, bottom-up, tegen vervreemding en voor vernieuwing. De favorieten krijgen de mogelijkheid hun ideeën aan een groot publiek te presenteren. 2GetThere, onderdeel van het programma Gelijke Kansen, zet zich in voor vroegtijdig schoolverlaters en werkloze jongeren en is een van de genomineerden. 

2GetThere

2GetThere is een project van, vóór en dóór jongeren. Jongeren worden opgeleid tot jongerencoach. Zij coachen op hun beurt jongeren uit hun eigen omgeving en hun eigen netwerk naar school, werk of een combinatie van beide. Het project is vernieuwend in haar ‘peer-to-peer’ aanpak. Zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid worden hiermee intrinsiek versterkt. Het project werd in 2014 door de International Labour Organisation (ILO) uitgeroepen tot best practice van de wereld.

"Samen zoeken we naar nieuwe kansen"

Jongerencoach Cihan Sakalli

Cihan werkt als coach bij 2GetThere. Vanuit die rol hielp hij meerdere jongeren hun leven oppakken. “De jongere die ik coachte wilde niet meer meedoen in de maatschappij. Hij voelde zich afgewezen en stond al drie jaar bekend bij Reclassering. Hij was vaak uit huis gehaald en in een instantie geplaatst.” Na een lastig begin kwam er contact en ging het balletje rollen. “Binnen drie maanden had ik hem ingeschreven voor een opleiding. Hij heeft de droom om het leger in te gaan en weet welke stappen hij hiervoor moet afleggen. We hebben samen gekeken naar de kansen en mogelijkheden. Nu is hij gemotiveerd om deze zelf te pakken.”