18 januari Start GKA Leernetwerken voor schoolleiders en leraren PO/VO

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd
 • Locatie N.t.b.

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt samen met scholen en gemeenten om de kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten. In deze samenwerking spreken we regelmatig met leraren en schoolleiders, waarbij vragen aan bod komen als: “Wat is de rol van de school in relatie tot dit complexe vraagstuk; waar kies je als leraar of schoolleider voor en waar ben je ook níet van?” of “Er zijn zoveel verschillende doelen gelinkt aan het thema kansengelijkheid, hoe breng ik die samen tot 1 visie?” of “Welk handelen van leraren of schoolleiders draagt bij aan kansengelijkheid?” Vanuit deze behoefte en vragen start de GKA daarom binnenkort met een leernetwerk voor schoolleiders en een leernetwerk voor leraren, ontwikkeld en uitgevoerd door The Alignment House.

Achtergrond

Kansengelijkheid is een thema dat leeft. Het begrip kansengelijkheid is echter zo breed dat vaak niet te overzien is waar je het nu het best op in kan zetten en hoe je beschikbare kennis kan toepassen een manier die voor jou en jouw school werkt. Kennisdeling tussen scholen, gemeenten, beleid en wetenschap is hiervoor een vereiste. Om leraren en schoolleiders te helpen ondersteunen in en reflecteren op hun rol, om zo vervolgens goed positie in te kunnen nemen ten aanzien van dit complexe thema, zet de GKA een leernetwerk op voor schoolleiders en een leernetwerk voor leraren. In de leernetwerken is er ruimte om kennis op het gebied van kansengelijkheid te delen door vraagstukken en thema’s onderling te bespreken met andere leraren of schoolleiders. Ook is er volop mogelijkheid om kennis op te doen door inbreng van experts, die samen met deelnemers aan de slag gaan deze kennis toepasbaar te maken voor de onderwijspraktijk. 

Naast de leernetwerken voor schoolleiders en leraren, start er een leernetwerk voor wethouders. Voor de drie leernetwerken wordt een gezamenlijke slotbijeenkomst georganiseerd om met elkaar de belangrijkste inzichten te delen en aandacht te hebben voor focus en samenhang van elkaars inzet. Werken aan het vergroten van kansengelijkheid werkt immers alleen als we het samen doen, ieder vanuit zijn of haar eigen rol.

Opzet leernetwerken en data

De leernetwerken voor leraren en schoolleiders zien er als volgt uit:

 • Een online intake waarin wordt opgehaald welke vragen en thema’s over het vergroten van kansengelijkheid in het onderwijs spelen onder de deelnemers. Een online vragenlijst zal via e-mail verstuurd worden.
 • 4 fysieke bijeenkomsten met leraren of schoolleiders. Tijdens deze bijeenkomsten nodigen we experts uit op basis van de vragen die deelnemers hebben en gaan we samen theorie aan praktijk verbinden.
 • Een slotbijeenkomst met de drie leernetwerken (leraren, schoolleiders, wethouders) waarin bevindingen van de bijeenkomsten van alle leernetwerken worden gedeeld.

 ‘

Voor schoolleiders zijn de data:

 • November 2023: Online intake
 • Donderdag 18 Januari 2024 (16:00-20:00u): eerste fysieke bijeenkomst
 • Donderdag 14 maart  2024 (16:00-20:00u): tweede fysieke bijeenkomst
 • Donderdag 16 Mei 2024 (16:00-20:00u): derde fysieke bijeenkomst
 • Donderdag 19 September 2024 (16:00-20:00u): vierde fysieke bijeenkomst
 • Maandag 4 November 2024 (16:00-20:00u): slotbijeenkomst

Voor leraren zijn de data:

 • November 2023: Online intake (in te vullen in eigen tijd)
 • Donderdag 25 Januari 2024 (16:00-20:00u): eerste fysieke bijeenkomst
 • Donderdag 28 maart  2024 (16:00-20:00u): tweede fysieke bijeenkomst
 • Donderdag 30 Mei 2024 (16:00-20:00u): derde fysieke bijeenkomst
 • Donderdag 26 September 2024 (16:00-20:00u): vierde fysieke bijeenkomst
 • Maandag 4 November 2024 (16:00-20:00u): slotbijeenkomst

Aanmelden
Voor beide leernetwerken is een beperkt aantal plekken beschikbaar om zo een persoonlijke aanpak te kunnen waarborgen. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 november door een e-mail met korte persoonlijke motivatie te sturen naar gelijkekansen@minocw.nl. In die week wordt de balans opgemaakt van alle aanmeldingen. In de week van 21 november ontvangen de geselecteerde deelnemers een officiële bevestiging van deelname.

Bij aanmelding committeert de deelnemer zich aan alle fysieke bijeenkomsten. De bijeenkomsten zullen worden georganiseerd op een nader te bepalen locatie rekening houdend met reistijd van de deelnemers. Tijdens de bijeenkomsten zal gezorgd worden voor versnaperingen en diner.