31 oktober De GKA Conferentie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Van Nelle Fabriek in Rotterdam

Op 31 oktober 2022 viert de Gelijke Kansen Alliantie haar zesde verjaardag. Dit moment grijpen we aan om een aantal zaken en een deel van het netwerk samen te brengen in de GKA-Conferentie.

Onze zesde verjaardag is een bitterzoet moment: de afgelopen zes jaar zijn er fantastische dingen gedaan om kansengelijkheid te bevorderen en is hier veel inzet op geweest. Tegelijkertijd zijn we er ondanks alle inzet, nog lang niet. Integendeel: op sommige plaatsen is de uitdaging - mede als gevolg van de coronapandemie - zichtbaarder, en misschien zelfs wel groter geworden.

Dat het bevorderen van gelijke kansen een brede maatschappelijke opgave is, wordt steeds breder gedeeld. De tijd is rijp om kansenongelijkheid in het onderwijs in de volle breedte aan te pakken. Met de GKA-conferentie willen we een nieuwe fase inluiden en staan we met elkaar stil bij de vraag: Hoe kunnen we samen doen wat werkt? Ook blikken we terug op behaalde resultatendelen we kennis en ervaringen en zorgen we voor voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
 

Programma

Tijdens het ochtendprogramma onder leiding van dagvoorzitter Jan Joost van Gangelen (oud-docent Nederlands en presentator bij ESPN) wordt het vraagstuk van kansengelijkheid vanuit verschillende perspectieven belicht – om vervolgens in tafelsessies te komen tot concrete opbrengsten. Deze ochtend zullen er bijdragen zijn van onder meer:

  • Minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Secretaris-Generaal Ministerie van OCW Marjan Hammersma
  • Schoolleider Anna Vreugdenhil
  • Onderwijssocioloog Eddie Denessen
  • Wethouder Onderwijs van de gemeente Groningen Carine Bloemhoff
  • Schrijver Abdelkader Benali

De middagprogrammering start om 13:30 en bestaat uit 4 verschillende bijeenkomsten, die gelijktijdig plaatsvinden:

Sneakpreview nieuwe publicatie ‘Uitsluitend insluiting’ door Iliass El Hadioui
El Hadioui gaat als onderwijssocioloog in op de discrepantie tussen ons streven naar kansengelijkheid en de weerbarstige praktijk van ongelijke kansen en sociale exclusie. Hij presenteert daartoe alvast data en inzichten uit zijn nieuwe werk dat in het voorjaar van 2023 wordt gepubliceerd. Middels een panel en interactie met de zaal wordt reflectie en verdieping gezocht over deze inzichten.

Inspiratiesessie 'Thuis in Taal' door Martine van der Pluijm
Taal begint thuis. Maar er zijn grote verschillen tussen de taal die kinderen van huis uit meekrijgen. Dit kan leiden tot kansenongelijkheid. Hoe kunnen leraren en pedagogische medewerkers samenwerken met álle ouders om de taalontwikkeling van hun jonge kinderen te bevorderen? In deze inspiratiesessie bespreekt Martine van der Pluijm het vraagstuk aan de hand van haar nieuwe boek ‘Thuis in Taal’. Middels een panel en interactie met de zaal wordt verder verdiept op de vraag wat er nodig is om de beoogde samenwerking met ouders aan de taalontwikkeling van kinderen duurzaam vorm te geven.

Verdiepingssessie over het 'Omgaan met armoede op scholen' door Mariëtte Lusse, Hans Spekman en Mariëlle Reneman
Armoede is geen probleem van de school, maar wel één waar scholen mee moeten omgaan. In deze verdiepingssessie presenteert Mariëtte Lusse (lector Hogeschool van Rotterdam) de herziening en herdruk van de handreiking ‘Omgaan met Armoede op Scholen’ en vertelt ze welke inzichten zij en Annelies Kassenberg (lector Hanzehogeschool Groningen) in dit proces hebben opgedaan. Hans Spekman (directeur Jeugdeducatiefonds) deelt ervaringen uit de gesprekken met scholen in het land en Mariëlle Reneman vertelt meer over de lessen die zij in Groningen met de inzet van de brugfunctionaris hebben opgedaan.

Kick-off lerende aanpak School & Omgeving door Marlou Jenneskens
Tijdens deze kick-off worden de deelnemers meegenomen in het concept, de geleerde lessen en ervaringen van Fryshuset: een internationaal onderwijsconcept dat 38 jaar geleden startte in Zweden, waarin kinderen en jongeren worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te ontplooien, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Vanuit daar zoomen we in op de lerende aanpak binnen het voorloperstraject van het programma School en Omgeving: hoe kunnen we gedurende dit traject met én van elkaar leren? 

Aanmelden kan via de website van gkaconferentie.