05 juni Getallen & Gelijke Kansen Bijeenkomst

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Jaarbeurs MeetUp (Utrecht)

Jaarbeursplein 6A, 3521 AL, Utrecht

Het programma Gelijke Kansen organiseert op woensdagmiddag 5 juni a.s. de Getallen & Gelijke Kansen Bijeenkomst in de Jaarbeurs MeetUp te Utrecht. Het doel van de databijeenkomst is deelnemers kennis te laten nemen van de beschikbare data met betrekking tot gelijke kansen in het onderwijs, van de concrete mogelijkheden die de data biedt en om deelnemers de gelegenheid te bieden om verdiepende gesprekken te houden met deskundigen over data. Op de databijeenkomst zullen sprekers van het CBS, NCO en het programma Gelijke Kansen aanwezig zijn en is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met datadeskundigen van DUO en OCW.

Aanmelden

Indien u geïnteresseerd bent in de Getallen & Gelijke Kansen Bijeenkomst, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar gelijkekansen@minocw.nl. Graag ontvangen wij het aantal personen met wie u naar de databijeenkomst wilt komen, de functies van de betreffende personen, contactgegevens en vanuit welke interesse u naar de databijeenkomst komt.

Programma

Het programma van de Getallen & Gelijke Kansen Bijeenkomst bestaat uit zowel informatieve sessies als verdiepende sessies.

Programma
13:30 Inloop
14:00
 • Introductie
 • Gelijke kansen en kennisdeling

Door Monaïm Benrida, programmamanager Gelijke Kansen

14:15

Gelijke Kansen in kaart gebracht:

 • Onderwijsachterstanden
 • Onderwijskansen
 • Q&A

Door Hanneke Posthumus, senior onderzoeker & projectleider CBS

14:35
 • Over het NCO
 • Gelijke Kansen & Scholen: het geven van kansen en het behalen van rendement
 • Q&A

Door Rolf van der Velden, coördinator NCO en directeur ROA

14:55
 • Case: hoe data succesvol kan worden ingezet om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen
 • Q&A
15:15  Pauze
15:30

Deelnemers krijgen de mogelijkheid datadeskundigen vragen te stellen m.b.t.  het interpreteren van data

Door Liesbeth Rentinck, senior adviseur OCW en Arief Felix, onderzoeker DUO

16:00

Deelnemers krijgen de mogelijkheid vragen te stellen m.b.t. het inzetten van data voor beleid

Door Ruben van Waardhuizen, regiocoördinator GKA

16:30 - 17:00 Afsluiting van de bijeenkomst met een hapje en drankje