Aanmelden online bijeenkomst nieuwe gemeenten

Aanmelden online GKA-bijeenkomst (nieuwe gemeenten)

Aanmelddatum *

Datum van online bijeenkomst

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

We gaan online bijeenkomsten organiseren en gebruiken de persoonsgegevens voor het aanmelden. Dit zodat wij weten wie er komen. Emailadressen en telefoonnummers worden gebruikt om de aanmelder eventueel in te lichten over wijzigingen. Informatie wordt niet met derden gedeeld en na de bijeenkomsten vernietigd.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij hebben de gegevens nodig, zodat wij weten wie er aanwezig zijn bij de online bijeenkomsten.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Gegevens worden niet gedeeld en enkel intern gebruikt voor de aanmelding.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na de laatste bijeenkomst op 12 juli kunnen de gegevens worden vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *