Het O3 gebouw is een samenwerking van DAK-kindercentra, Zebra Welzijn en Jan van Nassauschool. De school helpt de buurt met spel, sport en lessen waar de buurt normaal weinig toegang tot heeft. Met een speciale zomerschool konden kinderen uit groep 1 tot en met groep 7 aan de slag met hun eigen ontwikkeling. Ook benadert de school ouders om te helpen tijdens de programma's en is de relatie tussen school en ouders verbeterd. Lees hier over hun aanpak.  

Geschreven door
Wouter
Op augustus 30, 2017
Lesprogramma's

Ook dit jaar heeft de school een zomerprogramma ontwikkeld waar voorafgaand kritisch is gekeken naar de selectie van kinderen. Vooral kinderen met een lage cito-score worden actief benaderd om deel te nemen aan de zomerschool, maar natuurlijk zijn ook andere kinderen van harte welkom. In totaal doen deze zomer 80 leerlingen mee, uiteenlopend van groep 1 tot groep 7.

Ouderbetrokkenheid

Sinds de start van de zomerschool merkt de school dat ouders actiever betrokken raken. Zij worden actief benaderd om deel te nemen aan de programma’s en om de kinderen te begeleiden. Steeds meer ouders melden zich aan om te helpen. Een positieve verandering die de school zeer verwelkomd.

Praktisch aan de slag

Kinderen gaan gedurende de twee weken aan de slag met allerlei interessante onderwerpen en gaan vooral praktisch aan de slag. De zomerschool richt zich er met name op om kinderen op een leuke wijze in te laten lopen op eventuele opgelopen achterstanden, het bieden van een ritme en het opbouwen van een goed contact met de ouders. De kinderen reageren met groot enthousiasme op de zomerschool en zouden het liefst willen dat hun school het gehele jaar op deze manier zou zijn. Ook dit jaar was weer een geslaagde zomer voor de O3 in Den Haag.

Meer uit het thema lesprogrammas