Even voorstellen: Wytske Boomsma, regiocoördinator GKA

De vijf regiocoördinatoren van de Gelijke Kansen Alliantie zetten alles in het werk om er voor te zorgen dat kansgelijkheid overal in Nederland op de agenda komt te staan. Ze zetten acties op en gaan in gesprek om wethouders te overtuigen om gelijke kansen in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in alle coalitie-akkoorden terug te laten komen. Een van die coördinatoren stelt zich voor: Wytske Boomsma.

Geschreven door
Wouter
Op september 18, 2017

Wie ben ik?

Mijn naam is Wytske Boomsma geboren en getogen in Friesland. Ik kom uit een familie waarin studeren aan de universiteit geen gewoonte was. Ik ben een stapelaar en kwam via de mavo toch nog op de universiteit. Mijn toenmalige basisschoolleraar zette mij op een lager niveau dan ik aankon. Dat motiveerde mij om te laten zien wat ik kon. In mijn eerste jaar van de mavo haalde ik alleen maar negens. Dat kwam mede door mijn vader. Hij stimuleerde mij om alles eruit te halen. Hij deed zelf avondstudies en vertelde dat het nu de tijd was om mijn kansen te pakken. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Zo’n verschilmaker gun je elk kind.

 

Waarom GKA?

Uit het onderzoek van de inspectie van het Onderwijs blijkt dat de verschillen toenemen tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders. Terwijl elk kind zijn of haar talent moet kunnen ontplooien los van achtergrond of financiële situatie van ouders. Wanneer we niks doen blijft dit verschil groeien en wordt het moeilijker om dit te dichten. Daarom is het nu tijd om hier iets aan te doen.

 

Iedereen dient hier een verantwoordelijkheid in te spelen; rijk, arm, hoog- en laag opgeleid, gemeentes, scholen, maatschappelijke organisaties, ouders en kinderen. Samen dienen we dit maatschappelijk probleem op te pakken. Bij de Gelijke Kansen Alliantie heb ik de kans om deze ambitie kracht bij te zetten.

 

Mooie voorbeelden uit mijn regio

In elke regio kom ik mooie initiatieven tegen, die voor andere regio’s een inspiratie kunnen zijn. Een mooi voorbeeld is het Marnix Gymnasium in de wijk Het Nieuwe Westen in Delfshaven. Zij hebben een project talentklassen. Getalenteerde kinderen van groep 7 en 8 uit Rotterdam Zuid, waar de keuze voor een gymnasium geen optie is, simpelweg vanwege onbekendheid of schroom. “Dat is niets voor mij”. doen mee aan een programma om, zodat zij de keuze krijgen om toch de stap naar het gymnasium te maken. De ouders worden hier ook bij betrokken, door hen te laten zien hoe zij hun kind kunnen steunen om succesvol hun schoolloopbaan te doorlopen.

 

Ook het Technolab in Leiden is heel interessant. Een mooie samenwerking tussen het onderwijs en bedrijven in de Leidse regio. Elk jaar maken 20.000 leerlingen uit het PO en VO samen met 100 stagiairs uit MBO, HBO en WO a.d.h.v. inspirerende workshops kennis met natuur en techniek. Zo kunnen zij op een andere manier aan hun talent werken. Door goede voorbeelden te delen worden ook andere regio’s geïnspireerd om hier mee aan de slag te gaan. Dit zijn er maar een paar, andere voorbeelden zijn te vinden op de website van de GKA.

 

Wat kan ik voor u betekenen?

De GKA stimuleert een beweging in het hele land; iedereen die zich graag inzet voor gelijke kansen kan zich aansluiten. Het is mijn taak als regiocoördinator om het thema Gelijke Kansen op de agenda’s te zetten, kennis te delen en partijen met elkaar te verbinden. Ik zit in de regio’s Friesland, Utrecht, Flevoland een deel van Zuid-Holland en de steden Rotterdam en Amsterdam. Het is inspirerend werk, ik zie dat dit thema echt leeft en veel mensen hier een bijdrage aan willen leveren.


Wilt u zich aansluiten bij de GKA, in contact komen met andere partners, meer weten over het werk in mijn regio, kennis uitwisselen of zelf een initiatief starten? Neem gerust contact met mij op! Dat kan via w.a.boomsma@minocw.nl of 06- 150 38433.