Op 112 scholen zijn ruim 4000 leerlingen in de zomervakantie nog twee weken doorgegaan met de zogenaamde zomerschool. In deze periode krijgen de leerlingen begeleiding in één of meerdere vakken waarin zij een achterstand hebben opgelopen. Op deze manier kunnen zij voorkomen dat zij een heel schooljaar opnieuw moeten volgen. De zomerscholen blijken een goed middel om onnodig zittenblijven tegen te gaan. In 2016 ging 87% van de deelnemende leerlingen alsnog over naar het volgende schooljaar.

Geschreven door
Wouter
Op augustus 30, 2017
Lesprogramma's

Zomerscholen

Op een zomerschool krijgen leerlingen in de zomervakantie twee weken intensieve en persoonlijke begeleiding gericht op een één of meerdere vakken Hierdoor kunnen ze de vereiste leerstof toch nog eigen maken. Aan het einde van ontvangen de leerlingen een toets, zodat ze mogelijk alsnog overgaan. De school bepaalt of een leerling deelneemt aan het zomerprogramma, stelt de overgangstoets samen en zal uiteindelijk ook beslissen of de leerling doorgaat naar het volgende leerjaar.

Cobbenhagenmavo Tilburg: Ook focus op studievaardigheden

Bij de Cobbenhagenmavo van het 2College in Tilburg doen negentien derdejaars leerlingen mee mee aan de zomerschool. Zeven dagen hebben zij om ervoor om hun achterstand weg te werken en te zorgen dat ze klaar zijn voor de examenklas. Het is de bedoeling dat ze hun zwakste vakken ophalen, maar teamleider De Cock benadrukt dat dit niet het enige doel is van deze zomerschool. “We leggen een sterk accent op het versterken van algemene studievaardigheden, zoals plannen en zelfstandig werken, maar ook om op tijd komen en de juiste spullen meenemen.”

Leerlingpopulatie

Die keuze heeft alles te maken met de leerlingenpopulatie van deze school, vertelt De Cock. “Bijna al onze leerlingen – 95 procent – groeit op in armoede en 85 procent heeft een migratieachtergrond. Dat heeft grote gevolgen voor het onderwijsondersteunend gedrag van de ouders, en voor de school- en studievaardigheden van de leerlingen. Daarom besteden we daar in de zomerschool veel aandacht aan. De leerlingen krijgen de kans om die vaardigheden te trainen en om te laten zien dat ze klaar zijn voor de vierde klas, niet alleen door de toetsen aan het eind van de zomerschool voldoende te maken, maar ook door blijk te geven van adequaat studiegedrag.”

Subsidie

Het is inmiddels het derde jaar dat vo-scholen landelijk subsidie kunnen aanvragen om een zomerschool te organiseren. Na twee succesvolle pilotjaren werd het initiatief van de VO-raad en CNV Onderwijs tegen onnodig zittenblijven in 2015 landelijk uitgerold. Met deze zomerscholen wilt zowel de VO-raad als het CNV Onderwijs het aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs terugdringen.

Meer informatie vind je op http://www.zomerscholenvo.nl.

Meer uit het thema lesprogrammas