Verslag Gelijke Kansen Week: Dinsdag 24 januari

Geschreven door
Joost
Op januari 25, 2017
2017-01-24-PHOTO-00000372
De Gelijke Kansen Alliantie On Tour, met leerlingen van Vakcollege Tilburg

Wie op de vroege morgen van dinsdag 24 januari het Orlyplein bij Amsterdam Sloterdijk passeert, ziet een ronkende gele bus uit de dichte mist opdoemen. Als boegbeeld van de Gelijke Kansen Week vertrekt de klassieke Amerikaanse schoolbus samen met studenten van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), De Upstarter en het Studentlab naar Utrecht. Daar start het tweede dagprogramma in een week die in het teken staat van gelijke kansen in het onderwijs.

Als eerste voert de bus naar de NOT Onderwijsvakbeurs, de grootste vakbeurs voor het onderwijs in de Benelux; kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Van dinsdag 24 tot en met zaterdag 28 januari 2017 kunnen onderwijsprofessionals hier vijf dagen lang terecht voor inspiratie, de nieuwste trends en ontwikkelingen, diverse activiteiten, workshops, presentaties en optredens. Wanneer de passagiers van de schoolbus de Jaarbeurs binnenlopen, treffen ze een Excellentie en een Majesteit aan in gesprek met leerlingen en leraren. Minister Jet Bussemaker en Koningin Máxima trekken veel bekijks, maar tonen vooral zelf veel interesse in de vele gepassioneerde exposanten op de beurs.

Na de Jaarbeurs voert de reis verder naar Grand Café The Colour Kitchen, dat op een unieke manier het motto van de Gelijke Kansen Campagne – “Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken” – belichaamt. Hoewel The Colour Kitchen een commercieel bedrijf is, steekt het veel energie in het geven van kansen aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt door hen alles te leren over de praktische kanten van horeca en catering. Het opleiden van deze jongeren, het bieden van een stageplek en de hulp bij het zoeken van een nieuwe baan, maakt verschil in hun levens. Begeleiding, aandacht en geduld staan daarbij centraal. Begeleiding bij de overgang van werkloosheid naar werktempo, aandacht voor betrokken individuen en zijn of haar omgeving en geduld met tegenslag. Die aanpak kwam uitermate van pas toen een gedeelte van de passagiers de keuken indook om het gehele gezelschap van lunch te voorzien.

Na het inspirerende bezoek aan The Colour Kitchen rijdt de bus door met vier nieuwe passagiers, die Stichting Move vertegenwoordigen. In de projecten van deze organisatie krijgen kinderen uit minderbedeelde wijken en studenten uit het HBO en WO samen het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid over hun eigen project om hun omgeving een boost te geven. Het doel van de organisatie is tweeledig, vertellen de medewerkers. Enerzijds wil Move kinderen laten zien dat ze in staat zijn om de wereld een betere plek te maken. Anderzijds is het de ambitie van de stichting om maatschappelijke kloven te dichten door ontmoetingen tussen verschillende leefwerelden te organiseren. Student Olaf, die meedeed aan een van de projecten van Move, deelt zijn ervaringen met de passagiers. Samen met kinderen van een basisschool en studiegenoten organiseerde hij een bakdag met- en voor vluchtelingenkinderen die onlangs in de wijk van de basisschool waren komen wonen. Waar de bakdag weinig tastbare sporen achterliet, leidden andere projecten tot blijvende resultaten. De bustour brengt de passagiers naar een schitterend voorbeeld daarvan: een klimtoestel in de vorm van een vliegtuig, ontworpen door kinderen en gerealiseerd met de hulp van studenten.

De laatste stop van de tweede dag is Vakcollege De Hef en het Marnix Gymnasium in Rotterdam, waar Minister Bussemaker op bezoek komt om van leerlingen, leraren en ouders te horen wat deze school nou zo prettig maakt. Op die vraag krijgt de Minister een veelvoud aan anekdotes als antwoord. Voor Saida maakte meneer Brood het verschil door samen met haar en moeder Yasmine in een MOL (Mentor-Ouder-Leerling) gesprek een leerroutekaart uit te tekenen. Voor Tizen was het een bezoek aan een metaalfabriek met haar leraar, die haar inspireerde om haar passie voor techniek te volgen. Voor Abdallah was het de persoonlijke aandacht, die hem in staat stelde om na slechts vier maanden in Nederland in keurig Nederlands een praatje te maken met de Minister van Onderwijs. Voor Chaimae was het de stage in haar derde jaar, die haar leerde hoe belangrijk een goed netwerk is.

Sander Dekker was op het Marnix Gymnasium om daar met de school en de gemeente Rotterdam te praten over gelijke kansen in het onderwijs. In het gesprek met de leerlingen, docenten, schoolleiders en bestuurders werd hem duidelijk dat de samenstelling van de leerlingpopulatie een andere benadering van de leerling vraagt door docenten dan op een doorsnee gymnasium. Deze school heeft een leerling populatie die we vooral zien op vmbo-scholen. Het Marnix is gestart met een professionaliserings- en onderzoekstraject. Dat heet: de transformatieve school, waarbij docenten in hun pedagogisch en didactisch handelen binnen de klas worden ondersteund. Want: er is een mis-match tussen de codes van docenten en die van de leerlingen. De leerlingen nemen hun straat- en thuiscultuur mee de klas in. Het project onderzoekt samen met docenten en uiteindelijk ook de leerlingen welke methodes effectief zijn om een positief school- en leerklimaat te creëren. Dekker:“Ik heb bewondering voor de wijze waarop deze school de talenten van kansarme leerlingen ontwikkelt.”

Voordat de bus weer huiswaarts vertrekt, wordt er tijdens een door leerlingen verzorgde borrel nog lang van gedachten gewisseld en nagepraat. Op naar weer een inspirerende dag!