“Uiteindelijk kunnen laten zien wat je kunt ondanks eerdere leerachterstand”

Ik ben Linda, vierdejaars pabostudent en stagiaire bij de Gelijke Kansen Alliantie. Dit is een programma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waar men zich inzet om onderwijskansen voor kinderen in Nederland zoveel mogelijk gelijk te maken. In dit blog vertel ik over High Dosage Tutoring (HDT): een van de weinige interventies die om rekenen draait.

Geschreven door
Linda
Op november 20, 2018
Lesprogramma's

High Dosage Tutoring (HDT) is een van de weinige interventies die om rekenen draait. Taal is natuurlijk voor de hand liggend, maar rekenen wordt juist door achterstandsleerlingen vaak gezien als een enorm struikelblok. HDT is een Amerikaans concept wat zowel daar als op een middelbare school in Amsterdam-West onderzocht is en werkt. In ‘The Bridge Skills Lab’ werken kinderen met een grote rekenachterstand (score van een 4-5 op de Cito van eind 6) aan hun reken- en sociale vaardigheden. Rekenen wordt hierbij als middel gebruikt tot een ‘growth mindset’, de door Carol Dweck geïntroduceerde houding waarbij je gelooft in groei in plaats van een maximum voor jouw kunnen. Daarom is ook voor rekenen gekozen; hierbij kun je de meeste resultaten boeken in een relatief kort tijdsbestek. De kinderen starten halverwege groep 7 tot halverwege groep 8 met de interventie. Zo kunnen ze uiteindelijk op de Cito hun eigenlijke niveau goed laten zien, ook al hadden ze eerder een leerachterstand.

Op de school waar ik meekijk, zitten vijf duo’s met een tutor. Deze kinderen hebben hetzelfde maatje en dezelfde tutor sinds ze begonnen, waar ze dagelijks drie kwartier mee werken. De tutoren passen de lessen precies aan op wat de kinderen nodig hebben. De tutorles kent een vaste opbouw; concentratieoefening, instapopdrachten, de les zelf en een eindoefening. De projectleider is tijdens de lessen aanwezig en geeft hier en daar ter plekke feedback op een post-it. Na afloop van een tutorles hebben de tutoren wekelijks contact met de ouders om te bespreken hoe het gaat. Ook met de leerkrachten worden de zaken afgestemd. Vaak is het zo dat iets ‘nuttigs’ ten koste gaat van iets ‘leuks’, maar hier lossen de leerkrachten het zo op dat ze een andere les verlengen. Gym en de gewone rekenles missen ze sowieso niet.

De tutoren, allemaal vrouw, hebben allemaal een andere achtergrond. Een van de dames heeft in Afrika tutorlessen rekenen gegeven, en wilde die passie om voor een klein groepje veel te betekenen doorzetten.

HDT les interventie rekenen

Meer uit het thema lesprogrammas