Zelf-regulatie en leren te leren

Onderzoek

Sociaal en emotioneel leren

Educational Endowment Foundation (2016). Social and emotional learning. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/social-and-emotional-learning/ Achtergrond Sociaal emotionele interventies focussen zich op het verbeteren van de sociale en emotionele aspecten van leren, […]

Onderzoek

Metacognitie en zelfregulatie

Educational Endowment Foundation (2016). Meta-cognition and self-regulation. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/meta-cognition-and-self-regulation/ Achtergrond Interventies op het gebied meta-cognitie en zelfregulatie (vaak ook ‘leren te leren’ genoemd) hebben als doel om […]

Onderzoek

Gedragsinterventies

Educational Endowment Foundation (2016). Behavioral Interventions. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/behavioral-intervention/ Achtergrond Gedragsinterventies proberen moeilijk gedrag, zoals agressie, gewelddadigheid, pesten, alcohol- en drugsmisbruik en algemene anti-sociale activiteiten te verbeteren. Drie […]

Onderzoek

Dagelijks online toetsen

Pennebaker, J. W., Gosling, S. D., & Ferrell, J. D. (2013). Daily online testing in large classes: Boosting college performance while reducing achievement gaps. PloS one, 8(11), e79774. Achtergrond Bij […]

Onderzoek

Personal Goals Setting (NL) Minderheidsstudenten

Schippers, M. C., Scheepers, A. W., & Peterson, J. B. (2015). A scalable goal-setting intervention closes both the gender and ethnic minority achievement gap. Palgrave Communications, 1. Achtergrond Verschillende factoren […]

Onderzoek

Personal Goals Setting (NL)

Schippers, et al. (2015). Enhancing student retention and academic performance. Achtergrond Verschillende factoren bepalen of een student succesvol de universiteit zal doorlopen. Sommige van deze factoren zijn gerelateerd aan de […]

Onderzoek

Personal Goals Setting (USA)

Morisano, D., Hirsh, J. B., Peterson, J. B., Pihl, R. O., & Shore, B. M. (2010). Setting, elaborating, and reflecting on personal goals improves academic performance. Journal of Applied Psychology, […]