Sociaal-psychologisch

Onderzoek

Sociaal en emotioneel leren

Educational Endowment Foundation (2016). Social and emotional learning. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/social-and-emotional-learning/ Achtergrond Sociaal emotionele interventies focussen zich op het verbeteren van de sociale en emotionele aspecten van leren, […]

Onderzoek

Metacognitie en zelfregulatie

Educational Endowment Foundation (2016). Meta-cognition and self-regulation. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/meta-cognition-and-self-regulation/ Achtergrond Interventies op het gebied meta-cognitie en zelfregulatie (vaak ook ‘leren te leren’ genoemd) hebben als doel om […]

Onderzoek

Gedragsinterventies

Educational Endowment Foundation (2016). Behavioral Interventions. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/behavioral-intervention/ Achtergrond Gedragsinterventies proberen moeilijk gedrag, zoals agressie, gewelddadigheid, pesten, alcohol- en drugsmisbruik en algemene anti-sociale activiteiten te verbeteren. Drie […]

Onderzoek

Reducing the effects of stereotype threat

Good, C., Aronson, J., & Inzlicht, M. (2003). Improving adolescents’ standardized test performance: An intervention to reduce the effects of stereotype threat. Journal of Applied Developmental Psychology, 24(6), 645-662. Achtergrond […]

Onderzoek

Mallable Intelligence

Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child development, 78(1), […]

Onderzoek

Attribution Therapy Revisited

Wilson, T. D., & Linville, P. W. (1982). Improving the academic performance of college freshmen: Attribution therapy revisited. Journal of personality and social psychology, 42(2), 367. Achtergrond Attributietherapie is een […]

Onderzoek

The Social Belonging Intervention

Walton, G. M., & Cohen, G. L. (2011). A brief social-belonging intervention improves academic and health outcomes of minority students. Science, 331(6023), 1447-1451. Achtergrond Er is een grote ongelijkheid in […]

Onderzoek

A Social Psychological Intervention

Cohen, G. L., Garcia, J., Apfel, N., & Master, A. (2006). Reducing the racial achievement gap: A social-psychological intervention. science, 313(5791), 1307-1310. Achtergrond Deze interventie test of self-affirmation (zelfbevestiging) de […]