Extra's

Onderzoek

Zomerscholen

Educational Endowment Foundation (2016). Summer schools. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/summer-schools/ Achtergrond Zomerscholen bestaan uit lessen tijdens de zomervakantie en dit soort lesprogramma’s zijn meestal ontworpen om een achterstand in […]

Onderzoek

Studiebegeleiding van medeleerlingen

Educational Endowment Foundation (2016). Peer tutoring. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/peer-tutoring/ Achtergrond Bij peer tutoring gaat het om interventies waarbij leerlingen in paren of kleine groepen samenwerken en elkaar ondersteunen […]

Onderzoek

Verlengde schooltijd

Educational Endowment Foundation (2016). Extending school time. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/extending-school-time/ Achtergrond Onderzoek focust zich op drie verschillende benadering naar het verlengen van onderwijstijd: 1) Het verlengen van het […]

Onderzoek

Vroeg- en voorschoolse educatie

Educational Endowment Foundation (2016). Early years intervention. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/early-years-intervention/ Achtergrond Interventies in de vorm van vroeg- en voorschoolse educatie hebben als doel om ervoor te zorgen dat […]

Onderzoek

Becoming a Man

Cook, P. J., Dodge, K., Farkas, G., Fryer Jr, R. G., Guryan, J., Ludwig, J., … & Steinberg, L. (2014). The (surprising) efficacy of academic and behavioral intervention with disadvantaged […]

Onderzoek

Voluntary summer reading intervention

Kim, J. S. (2006). Effects of a voluntary summer reading intervention on reading achievement: Results from a randomized field trial. Educational Evaluation and Policy Analysis, 28(4), 335-355. Achtergrond Verschillende empirische […]