Tilburgse basisscholen hebben een duidelijke visie op het ontwikkelen van gelijke kansen voor kinderen. De acht schoolbesturen bundelden daarom hun krachten binnen stichting T-Primair. Directeur Pieter Jansen: “Zo geven we niet alleen een duidelijk politiek signaal over hoe wij vinden dat we gelijke kansen moeten aanpakken, maar zijn we ook een goede samenwerkingspartner voor lokale instellingen en initiatieven.”

Geschreven door
Merel Ek
Op juli 20, 2018

Aan de slag

Uit cijfers blijkt dat in Tilburg sprake is van een niet te verwaarlozen groep kinderen die opgroeit in armoede, werkloosheid en laaggeletterdheid van ouders. “De problematiek verschilt per wijk. Op basis van een wijkanalyse kijken we welke ondersteuning nodig is. Daarbij maken we gebruik van bestaande en nieuwe activiteiten. We werken langs drie lijnen. Ten eerste het versterken van de samenwerking tussen kinderopvang en basisscholen, zo is het bijvoorbeeld mogelijk om taalachterstand vroeg te signaleren. Ten tweede werken we aan brede talentontwikkeling. We laten alle kinderen bewust kennismaken met cultuur, sport, natuur en milieu-educatie en wetenschap en techniek. Dat doen we op school maar ook op andere plekken in de stad zoals in het Ontdekstation 013 of tijdens de zomerscholen die we in vakantieperiodes aanbieden. Ten derde werken we aan een verbeterde doorstroom naar het voortgezet onderwijs. We zijn bijvoorbeeld gestart met het uitwisselen van leerkrachten uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs met de bovenbouw van het primair onderwijs.”

Ambitie

“We willen van een meetbaar naar een merkbaar resultaat gaan”, vervolgt Jansen. “Dat ouders, kinderen en leerkrachten voelen dat het beter gaat. En dat er sprake is van structurele voorzieningen om de gelijke kansen van kinderen te versterken. We hebben een goed werkend leerlingvolgsysteem naar het voortgezet onderwijs en daar kunnen we feitelijk zien hoe het met de leerlingen gaat. Zien we bijvoorbeeld dat een school minder goed adviseert, dan gaan we daarmee aan de slag.”

Meer weten?
Stichting T-Primair
Pieter Jansen, directeur
pieter.jansen@tprimair.nl