Aankondiging: OCW stelt €2,4 miljoen euro beschikbaar voor lokale en regionale activiteiten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt een subsidie voor lokale en regionale activiteiten die bijdragen aan Gelijke Kansen in het onderwijs. Hieronder vind je meer informatie over de doelgroep, periode van aanvragen en andere belangrijke punten met betrekking tot de regeling.

Geschreven door
Wouter
Op oktober 18, 2017
Overig

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontplooien, ongeacht zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van zijn of haar ouders of hun financiële middelen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het nog niet. Daarom stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidie beschikbaar voor lokale en regionale activiteiten die gericht zijn op Gelijke Kansen in het onderwijs.

Voor onderwijsinstellingen, gemeenten en andere partijen.
De subsidie kan aangevraagd worden door publiek bekostigde onderwijsinstellingen die in samenwerking met gemeenten en andere partijen activiteiten ontplooien gericht op het vergroten van gelijke kansen.

Doelgroep activiteiten
Deze activiteiten zijn gericht op jongeren die vanwege hun sociaal-economische achtergrond (met name opleidingsniveau van hun ouders) een ongunstigere onderwijsloopbaan (dreigen) te hebben dan jongeren met een andere sociaal-economische achtergrond, ook al hebben ze dezelfde (cognitieve) vaardigheden.

Waarvoor: 3 typen activiteiten
De subsidie is mogelijk voor drie soorten activiteiten of een combinatie hiervan:

  • Kennisdeling (Max. €10.000)
  • Interventie(s) op lokaal of regionaal niveau (Max. €70.000)
  • Onderzoek (Max. €30.000)

Periode aanvraag: 1 november-15 december 2017. Hoe eerder hoe beter!
Het indienen van de subsidieaanvragen kan tussen 1 november 2017 en 15 december 2017.  Deze worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Wees er dus op tijd bij. De hele regeling kent een plafond van €2,4 miljoen euro.

Meer informatie?
Meer informatie over de voorwaarden, de aanvraag en regeling is hier te vinden. Of neem contact op via gelijkekansen@minocw.nl.

Meer uit het thema overig