Grote belangstelling voor subsidie doorstroomprogramma’s

Uit onderzoek blijkt dat een soepele overgang tussen verschillende scholen of niveau's bijdraagt aan gelijke kansen. Daarom stelt het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap een subsidie beschikbaar voor scholen om doorstroomprogramma's te ontwikkelen. Zo zijn er subsidies voor de overgang van primair- naar voortgezet onderwijs en voor de overgang tussen verschillende niveau's op het voortgezet onderwijs.

Geschreven door
Wouter
Op januari 30, 2018
Schoolovergangen

De doorstroomprogramma’s helpen leerlingen door het geven van extra begeleiding van school. Want vaak zijn dit soort hulpbronnen voor deze kinderen minder vanzelfsprekend. De subsidie kan worden ingezet voor het bekostigen van onderwijstijdverlenging (onderwijs tijdens zomerperiode of andere extra tijdsinvesteringen) en/of extra begeleiding en ondersteuning bij de overstap. Er zijn subsidies voor de overgang van po naar vo en voor de overgang tussen verschillende niveau’s op het vo.

Subsidieaanvragen voor de overgang po-vo

Dit jaar konden scholen voor het eerst een subsidie aanvragen voor een doorstroomprogramma op de overgang primair naar voortgezet onderwijs. Alle aanvragen die voldeden aan de subsidievoorwaarden – dit waren er 90 in totaal – zijn toegekend. Het totaal toegekende subsidiebedrag is € 4.921.000, waarmee 4921 leerlingen worden bereikt.

 

Subsidieaanvragen voor de overgang vmbo-mbo/havo

Voor de subsidie op de overgang vmbo-mbo/havo konden de aanvragen ook tot 1 oktober 2017 worden ingediend. Er zijn in totaal 385 aanvragen ingediend, waarvan 214 voor vmbo-mbo en 171 voor vmbo-havo. Omdat er een subsidieplafond van 2,5 miljoen euro is ingesteld, zijn er in totaal 126 aanvragen toegekend op basis van loting. Van die toekenningen zijn 78 voor vmbo-mbo en 47 voor vmbo-havo. Het totaal toegekende subsidiebedrag is € 2.531.200, waarmee 2515 leerlingen worden bereikt in de doorstroom vmbo naar mbo en 1101 leerlingen in de doorstroom vmbo naar havo.

 

Subsidieaanvragen indienen kan tot 2020

Scholen kunnen voor de overstapmomenten tot 2020 nog subsidieaanvragen indienen. Voor po-vo kan dit elk jaar tussen maart en mei, voor vmbo-mbo/havo kan dit elk jaar vóór 1 oktober. De VO-raad organiseert diverse bijeenkomsten voor scholen die een doorstroomprogramma willen starten. Voor meer informatie kijk op:

Meer uit het thema schoolovergangen