Stichting Leergeld Nederland: ‘Goed onderwijs essentieel voor ontwikkeling kind’

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen van wie de ouders niet genoeg geld hebben om bepaalde bijdragen te kunnen leveren. Door een bijdrage in natura te leveren, biedt zij deze kinderen de kans om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Gaby van den Biggelaar is de directeur van Leergeld Nederland. Zij vertelt ons over het belang van de stichting en waarom dit belang eigenlijk niet zo groot zou moeten zijn.

Geschreven door
Wouter
Op oktober 31, 2017
Overig

Doel
Leergeld Nederland is de overkoepelende vereniging waarbij de lokale stichtingen Leergeld zijn aangesloten. Gaby van den Biggelaar vertelt ons dat er in 21 jaar totaal 99 lokale stichtingen Leergeld zijn opgericht, met een werkgebied van bijna 300 gemeentes. Het doel is om alle kinderen op een normale manier te laten participeren in de samenleving, ondanks de krappe financiële situatie thuis. In 2016 ondersteunden de stichtingen samen bijna 82.000 kinderen.

Stichting Leergeld richt zich op de gebieden sport, cultuur, onderwijs en welzijn. Maar met name op het gebied van onderwijs komen de meeste aanvragen binnen. Enkele jaren geleden was dit nog 40%, terwijl in 2016 59% van de ouders hiervoor ondersteuning aanvroeg.

De werkwijze van stichting Leergeld biedt toegevoegde waarde ten opzichte van geldelijke ondersteuning door een gemeente. Waar de gemeente meestal geld overmaakt aan ouders, levert Stichting Leergeld maatwerk; na een aanvraag van ouders volgt er een huisbezoek, waarbij, na een inkomenstoets, de ondersteuningsbehoefte geïnventariseerd wordt. Als blijkt dat er daarvoor geen andere (gemeentelijke) voorziening is of deze tekortschiet, wordt een aanvraag toegekend. De gevraagde voorziening (fiets, computer) wordt vervolgens in natura geleverd of een financiële bijdrage (voor sport of schoolreis) wordt rechtstreeks overgemaakt aan club of school. Er wordt nóóit geld gegeven aan de ouders.

Onderwijs
De enorme ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs, baart Gaby zorgen. ‘Onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van een kind, alle kinderen zijn leerplichtig en het is daarom in Nederland gratis. Althans, dat zou het moeten zijn.’ Want uit het aantal ondersteuningsaanvragen gericht op onderwijs, blijkt dat ouders toch vaak geld moeten bijleggen.

Voor onder andere schoolspullen, gymkleding, gereedschappen, laptops, schoolkampen, vieringen, excursies en schoolreizen; er zijn veel momenten dat de school niet gratis is. Een veel gehoorde reactie van scholen is dat deelname of aanschaf niet verplicht is.

Gaby van den Biggelaar vindt dit argument flinterdun. ‘Ouders voelen de druk, soms opgevoerd vanuit school. Ouders willen zó graag dat hun kinderen meedoen met andere kinderen. En wat voelt een kind als het niet mee mag op kamp of schoolreis? Wat betekent het voor een kind als hij geen computer heeft? Hier ligt sociale uitsluiting op de loer. Terwijl het juist voor de ontwikkeling van deze kinderen zo belangrijk is!’

Toekomst
Stichting Leergeld probeert scholen te laten inzien dat veel ouders zijn die deze bijdragen niet kunnen opbrengen. Zij gaan in gesprek met schoolleiders en gelukkig lukt het steeds vaker om de kosten (gedeeltelijk) kwijt te schelden of met stichting Leergeld te delen.

Want onderwijs moet altijd toegankelijk zijn, ook voor kinderen met een financieel minder gunstige achtergrond. School mag niet de omgeving zijn waar kinderen buitengesloten worden. Zolang het nodig is, blijft de stichting uiteraard de kinderen die het nodig hebben ondersteunen.

Hoe doe jij het?
Wil jij een ondersteuningsaanvraag doen voor jouw kind(eren)? Kijk dan hier op de site van Stichting Leergeld, zij bekijken dan of jullie in aanmerking komen. Wil je graag doneren aan, partner worden van of vrijwilliger worden voor Stichting Leergeld? Kijk dan eens rond op de site.

Meer uit het thema overig