Paul Lakens

Paul Lakens

Is voormalig directeur van het LIFE College.

Hij biedt kwetsbare jongeren extra begeleiding op weg naar een diploma. LIFE College is een school voor vmbo en mbo. En staat midden in een krachtwijk. Ruim 85 procent van de leerlingen van van allochtone afkomst. “Veel van onze leerlingen hebben negatieve bagage. Bijvoorbeeld een taalachterstand of armoedeproblematiek. Voor onze doelgroep is alleen goed onderwijs niet goed genoeg.” LIFE College werkt intensief samen met andere instellingen, zoals jongerenwerk en bibliotheken, om leerlingen tussen 8.00 uur en 20.00 uur een omgeving te bieden waar ze zich kunnen ontplooien.

Meer leren over zijn visie en aanpak? Laat Paul dan een gastcollege geven.

Boek deze spreker