Michael Krul

Michael Krul

Stichting brede buurtschool Den Haag staat voor brede en optimale ontwikkeling van ieder kind in Den Haag. Vanuit inspiratie, verbindingen en vertrouwen vergroten zij elke dag de kansen van kinderen in de stad.

Brede coalitie

Hierin is de samenwerking tussen onderwijs, ouders en maatschappelijk partners in de omgeving van kinderen essentieel. In Den Haag proberen we die verbinding iedere keer opnieuw te stimuleren. Door samen te kijken naar mogelijkheden geeft Stichting brede buurtschool extra kansen. De Stichting brede buurtschool is opgericht om als motor van deze ontwikkeling te fungeren. We organiseren kenniskringen, inspiratieavonden en bijeenkomsten. We adviseren scholen en maatschappelijk partners over de samenwerking met elkaar en de samenwerking met ouders. We faciliteren diverse projecten in de stad en we zijn werkgever voor medewerkers van de brede buurtschool.

Maatwerk

Brede en optimale ontwikkeling voor ieder kind in Den Haag is alleen te realiseren als we echt “ieder” kind begrijpen, ondersteunen en ontwikkelen. Ongeacht afkomst, talent of sociaal economische achtergrond. Daar zetten wij ons voor in.

Nodig Michael uit! Of kijk hier voor meer informatie.

Boek deze spreker