Mariëtte Lusse

Mariëtte Lusse

Van je ouders moet je het hebben! Om de jeugd in achterstandssituaties betere toekomstkansen te bieden, is het van belang ook te investeren in hun ouders. Mariëtte Lusse werkt aan het verbeteren van de samenwerking met én het versterken van de opvoedkracht van ouders. Ze is pedagoog en werkt als lector bij Hogeschool Rotterdam. Zij bundelt praktijkervaring en wetenschappelijk onderbouwde kennis tot een inspirerend verhaal over het hoe en het waarom van beter samenwerken met ouders.

Ouders – alle ouders, ook als zij hun kind in lastiger omstandigheden opvoeden –  kunnen een positieve invloed hebben op de motivatie, het welbevinden en een succesvolle schoolloopbaan van hun kind. De manier waarop ouders hun kind thuis steunen is belangrijker dan hun sociale klasse of opleidingsniveau. De kwaliteit van de ondersteuning die ouders hun kinderen bieden kan wel onder druk staan. Bijvoorbeeld als er sprake is van armoede of problemen in het gezin, als ouders een klein netwerk hebben of als zij onzeker zijn over wat hun rol nu precies is en weinig vertrouwen hebben in hun eigen capaciteit in de begeleiding van hun kind. Leraren en sociale professionals kunnen ouders hierin ondersteunen. Tenminste, als zij in staat zijn om de drempel die ouders ervaren te slechten.

Het lectoraat van Mariëtte ontwikkelt samen met de praktijk kennis over welke investering in ouders er aan bijdraagt dat kinderen zich een goede plek in de samenleving kunnen verwerven. De vragen die daarbij spelen zijn:

  • wat hebben ouders nodig om hun kind optimaal te begeleiden naar een kansrijke toekomst?
  • wat hebben aankomende, beginnende en ervaren leraren en sociale professionals nodig om de drempel naar ouders te leren slechten?
  • hoe kunnen zij de leefwerelden van kinderen thuis, op school en buitenschools met elkaar leren verbinden?
  • hoe vinden scholen en organisaties in het domein van zorg en welzijn een werkwijze die past bij hun praktijk en populatie?

In haar presentatie bespreekt Mariëtte deze vragen en verkent zij concrete oplossingen waarbij oog is voor het maatwerk die dat vereist.

Type voordracht

Bij voorkeur een lezing, masterclass of bijdrage aan een forum. Ook werksessies of een dag meelopen met een team of het verzorgen van workshops behoren tot de mogelijkheden.

 

Voor wie

Het verhaal richt zich op sociale professionals en leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (ook op praktijkscholen en scholen voor speciaal onderwijs door het hele land). Ook geschikt voor schoolleiders, besturen, opleiders en beleidsmakers.

 

Kosten

De kosten variëren afhankelijk van de duur van de activiteit en de benodigde voorbereidingstijd (het uurtarief is € 96,- exclusief btw). De precieze kosten worden in overleg vastgesteld. Met de opbrengsten wordt de Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders gefinancierd (www.hr.nl/gereedschapskist).

Boek deze spreker