Jacco van Mersbergen

Jacco van Mersbergen

Jacco van Mersbergen is directeur van Stichting Move.

Stichting Move

Jacco van Mersbergen is sinds 2014 directeur van Stichting Move, een organisatie die zich samen met studenten inzet om kinderen uit minder bedeelde wijken hun mogelijkheden te laten ontdekken. Kinderen kunnen namelijk vaak meer dan ze denken. Dat moeten ze wel eerst ervaren. Helaas is dat niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Zo wordt de ongelijkheid in het onderwijs steeds groter – kinderen van laagopgeleide ouders gaan naar een lager niveau dan kinderen met dezelfde intelligentie van hoger opgeleide ouders.

Aandacht voor talent

Dit betekent dat deze kinderen niet dezelfde kansen krijgen om hun potentieel maximaal te ontwikkelen. Er is dus veel te bereiken met aandacht voor de talenten van deze kinderen en hen laten ervaren wat ze waard zijn. Daarom koppelt Move hen aan studenten, die hen helpen iets moois voor elkaar te krijgen in hun eigen buurt. Deze bottom-up werkwijze waarbij juist de kracht en ideeën van kinderen centraal staan past goed om hun zelfvertrouwen in eigen kunnen te vergroten. Zo ontdekken deze kinderen dat zij de wereld kunnen veranderen. De studenten zijn hun rolmodel en begeleiden het project.

Door het hele land

In 2008 vond het eerste Move-project plaats in Utrecht en de organisatie groeit hard. Inmiddels is Move al actief in acht grote studentensteden en zijn er al ruim 250 projecten opgezet. Zo hebben al meer dan 6.000 kinderen ontdekt welke impact zij kunnen maken door met zo’n 1.250 studenten te werken aan een project voor hun eigen buurt. Jacco en zijn collega’s spreken graag over de unieke en concrete werkwijze van Move waarin jongerenparticipatie, talentontwikkeling en bottom up werken centraal staan.

Wil je graag Jacco wat laten vertellen over de opzet en methode van Stichting Move? Dan komt hij graag langs om u te inspireren.

Meer weten over Stichting Move? Ga dan naar deze website.

Boek deze spreker