Iliass El Hadioui

Iliass El Hadioui

El Hadioui is wetenschappelijk docent aan de opleiding pedagogiek en onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, promovendus onder begeleiding van Willem Schinkel, auteur van het boek 'Hoe de straat de school binnendringt.' en programmaleider van het project 'De Transformatieve School'.

Hij spreekt over kansenongelijkheid in het onderwijs en de meritocratische potentie van ons systeem. Hoe kan het dat ons onderwijssysteem steeds minder goed in staat is om gelijke kansen te bieden?

Tegengestelde culturen

El Hadioui onderzoekt deze vraag vanuit de relatie tussen gepercipieerde sociale uitsluiting en identificatie met Rotterdam en Nederland onder Rotterdamse schoolgaande jongeren tussen de 15 en 27 jaar. De verschillende culturen waarin zij opgroeien (straatcultuur, thuiscultuur en schoolcultuur) bemoeilijkt hun kansen in het onderwijssysteem omdat de stappen om te stijgen op de statusladders binnen deze culturen vaak tegengesteld zijn. Bovendien wordt onze laatmoderne samenleving gekenmerkt door een toenemende diversiteit – ‘superdiversiteit’ om met Vertovec te spreken -.

Mismatch culturen

Jongeren uit grootstedelijke, cultureel diverse volkswijken leren van hun peers, hun ouders en hun docenten, maar op de schoolladder waarop zijn moeten excelleren worden zij vooral beoordeeld op codes die vanuit hun eigen informele netwerken relatief minder worden overgedragen. Welke inzichten biedt dit ons om de tanende meritocratische potentie van ons onderwijssysteem te keren en te vergroten?

Benieuwd naar zijn inzichten? Boek deze spreker dan nu.

 

Boek deze spreker