Hanno Ambaum

Hanno Ambaum

Hanno Ambaum is onderwijsvernieuwer, oprichter van Mijn School en The Academy for Community and Talent (ACT!).

Behoefte aan meer dan een verhaal?
Er wordt veel gepraat over onderwijsvernieuwing, maar het in praktijk brengen is toch een ander verhaal. De onderwijsmaker vertelt uit eigen ervaring hoe je binnen en buiten de onderwijskaders onderwijs kunt innoveren.

In 2010 ben ik begonnen met het ontwikkelen van een vernieuwende vorm van onderwijs binnen het Nederlandse schoolsysteem. Ik zag getalenteerde studenten uitvallen en vond dat daar een passende oplossing voor moest worden gezocht. Het Graafschap College deelde deze mening en samen hebben we de afgelopen jaren gebouwd aan een innovatief onderwijsconcept. Een aanpak die binnen de onderwijskaders zoekt naar hoe je meer aansluit bij de individuele student.

Mijn School
Op Mijn School zijn docent en student gelijkwaardig, stimuleren we de autonomie van de student en helpen we om de regie over je leven en leren terug te krijgen. We werken samen aan het realiseren van dromen en doelen en koppelen dit aan onderwijs wat past. De school is ingebed in de maatschappij waar de school staat en is verbonden met sociale projecten en het bedrijfsleven.

Werkende weg zoeken we verder en ontwikkelen ons dagelijks. We zijn inmiddels een landelijk voorbeeld voor onderwijs innovatie.

ACT!
Omdat ik geloof dat je je moet blijven ontwikkelen, en het onderwijs niet stil mag staan, ben ik een nieuw project gestart: The Academy for Community and Talent (ACT). Dit project wordt ondersteund door het ministerie van OCW.

Het ACT! richten we in met VO-leerlingen, MBO-studenten, HBO-studenten, docenten, coaches en ondernemers met een uiteenlopende achtergrond. Zij bouwen samen aan doelgericht onderwijs met persoonlijke coaching. Dit onderwijs koppelen we aan een innovatieprogramma op het snijvlak van werk, onderwijs en (sociaal) ondernemen.

Ook ouders, ondernemers en hulpverlening worden in ontwikkelingen meegenomen. Door het open karakter ontstaat er een nieuwe dynamiek, waarbij het maatschappelijk speelveld verder reikt dan de schoolmuren. Door deze brede betrokkenheid hoopt ACT! een natuurlijke leeromgeving te creëren die een zichtbaar persoonlijk en maatschappelijk resultaat oplevert.

Wil je ook bouwen aan beter onderwijs?
De onderwijsmaker initieert en ondersteunt onderwijsvernieuwing. Dit doe ik door zelf te blijven onderzoeken, onderwijs te maken en mijn ervaring te delen. Ik geef lezingen, workshops, training, coaching en advies over onderwijsvernieuwing in de praktijk. Je wordt geïnspireerd met concrete handvatten over hoe je je eigen leeromgeving kunt (her)inrichten!

Boek deze spreker