Gemma Beij

Gemma Beij

Gemma Beij is projectleider bij IMC Basis en sinds de start betrokken bij het project.

IMC Basis

Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen; het zijn de basale vaardigheden die van oudsher centraal staan in reguliere basisonderwijs, en die bepalend geacht worden voor een succesvolle verdere (school)carrière. Maar Inmiddels groeit het besef dat de zelfontwikkeling van een kind en de keuzes voor later ook in sterke mate bepaald worden door andere eigenschappen, zoals nieuwsgierigheid, durf en motivatie.

Daarvoor moet een kind ervaringen opdoen. Dingen zien, doen en horen. Maar wat als er in de omgeving weinig is om te ervaren, of de juiste personen ontbreken om vragen aan te stellen? Dan komt de maatschappij in de klas: IMC Basis.

IMC Basis is een lesprogramma dat elke week gedurende drie uur wordt aangeboden aan groepen zeven en acht op een groeiend aantal scholen in de armste gemeentes van Nederland. Bij IMC Basis ontmoeten leerlingen en enthousiaste professionals elkaar in de klas, gaan ze samen aan de slag met het ‘echte werk’ en op excursie naar uiteenlopende werkplekken.

Verbreding perspectief

Het programma van IMC Basis is gebaseerd op het gedachtegoed van IMC Weekendschool, een stichting die sinds 1998 aanvullend onderwijs aanbiedt aan gemotiveerde kinderen uit sociaal-economische achterstandswijken in de grote steden van Nederland. De school biedt een meerjarige opleiding voor jongeren tussen de tien en veertien jaar, gericht op het verbreden van toekomstperspectieven, het versterken van zelfvertrouwen, het versterken van verbondenheid met de Nederlandse samenleving en het voeden van motivatie.

Het programma loopt momenteel op scholen in Hilversum, Apeldoorn, Oss, Roermond en Almere.

Gemma Beij, projectleider IMC Basis, 12 jaar werkzaam bij IMC Weekendschool en sinds de start van IMC Basis betrokken bij het project.

Kijk hier voor meer informatie. Of nodig Gemma uit voor een inspirerend gesprek!

Boek deze spreker