Overgangen in het onderwijs zijn de meest risicovolle momenten voor kinderen. Na de relatief veilige basisschool, wordt er van kinderen op een middelbare school veel meer verwacht. Met name voor kwetsbare kinderen is dat moeilijk en kunnen problemen als tegenvallende schoolresultaten of sociale isolatie voorkomen.

Hoe kunnen we kinderen uit regio Alkmaar tussen 10-14 jaar helpen in de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs?

Geschreven door
Merel Ek
Op mei 13, 2018

Aan de slag

De schoolbesturen van de twee samenwerkingsverbanden Noord-Kennemerland en gemeenten in de regio Alkmaar werken aan een veilige, heldere en overzichtelijke overgang. Een overgang waar de sociaal-economische achtergrond van een leerling geen negatieve invloed heeft. Hiervoor is een netwerkgroep geformeerd met leden uit basis-, voortgezet onderwijs en gemeenten. “We starten in groep 7 met het vaststellen van factoren”, zegt projectleider Bas Warner. “Wat zijn risico’s en hoe kunnen we leerlingen helpen hun potentieel te halen? Uit literatuuronderzoek blijkt dat wanneer kinderen cognitief achterblijven in het vo, het bijspijkeren van academische vaardigheden slechts beperkt helpt. Het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling helpt juist sterk. Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze erbij horen en in balans zijn. We kijken ten eerste naar hun leeromgeving.

Wat is nodig om interpersoonlijke vaardigheden als doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid te versterken? Ten tweede kijken we hoe basis- schooldocenten een meer waardevrije blik kunnen ontwikkelen in de omgang en het schooladvies van kansarmere kinderen. Ten derde hebben kinderen een veilige thuisbasis nodig. We willen ouders uit lagere sociaal-economische klassen meegeven dat zij grote invloed hebben op de opvoeding en het succes van hun kind.”

Ambitie

Ons doel is om op alle drie de niveaus een interventie te ontwerpen, door te voeren en te onderzoeken wat de impact daarvan is. Met als hoger doel dat kinderen het volste uit zichzelf halen en niet geremd, maar juist ondersteund worden door externe factoren.

Netwerkgroep 10-14 Noord-Kennemerland

Meer weten? Neem contact op met Bas Warner, projectleider

E: b.warner@oog.nl
T: 06 3398 8706