Scholengroep Rijk van Nijmegen is zich bewust van de impact die scholen hebben op de samenleving. In 2015 ving Nijmegen meer dan 3000 vluchtelingen op, hieruit ontstond een brede coalitie tussen gemeenten, scholen en andere partners. Uit deze samenwerking ontstond niet alleen de Heumensoordschool, maar versterkte ook het besef dat scholen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Zij kunnen zorgen voor meer gelijke kansen en daarmee meer sociale cohesie in een stad.

Geschreven door
Joost Vermeer
Op december 5, 2017
Schoolovergangen

Werkwijze

Yolande Ulenaers, bestuurder van Scholengroep Rijk van Nijmegen, besloot dat het tijd was kansenongelijkheid op de agenda te zetten. Met zeven middelbare scholen onder haar hoede heeft ze ook de kans om echt iets te bewerkstelligen. Met ambitie, engagement en creativiteit als de drie belangrijkste waarden werken zij aan een Nijmegen waarin alle kinderen evenveel onderwijskansen hebben.

Er wordt binnen de scholen veel gesproken over hoe er werk te maken valt van de slogan ‘ieder talent telt’. Dit begint bij het spreken met docenten over de invloed die zij hebben op het leven van kinderen. Yolande merkt dat leraren dit lang niet altijd door hebben, terwijl ze wel vaak onbewust een hele positieve invloed op het leven van leerlingen kunnen hebben. Soms maakt een complimentje al een wereld van verschil.’

Actief bezig met gelijkekansen: Fonds Kansrijk

Om de kansen voor alle kinderen te vergroten, hebben de zeven scholen een doorstroompact gesloten: iedere leerlingen die op een van de scholen zit, kan altijd op een van de andere scholen van de Scholengroep terecht, bijvoorbeeld voor de doorstroom van vmbo 4 naar havo 4. Dit blijkt in Nederland vaak niet zo makkelijk te gaan, maar is heel belangrijk: op deze manier kan elk kind zijn kansen benutten op het niveau wat bij hem/haar past.

Deze voorbeelden tonen al aan dat Scholengroep Rijk van Nijmegen net als de gemeente werkt aan het verbeteren van de kansen voor alle kinderen. Een ander voorbeeld daarvan is de oprichting van SGRv&fonds Kansrijk: een initiatief wat moet bijdragen aan het vergroten van mogelijkheden voor leerlingen van zowel de Scholengroep als andere leerlingen die extra kansen kunnen gebruiken. Het bevorderen van kansengelijkheid én sociale cohesie zijn de doelen van het fonds. Initiatieven kunnen zich aanmelden om zo een bijdrage te krijgen.

Het fonds komt voort uit de opgezette zomercampus in Nijmegen. Hier konden leerlingen die net in Nederland wonen zich voor aanmelden: een programma van drie weken met lessen in de ochtend en in de middag gingen ze Nijmegen ontdekken: de stad, de cultuur, de sportverenigingen, de bieb enzovoort. De drie weken werden afgesloten met een lunch voor alle sponsoren: een daverend succes volgens Yolande. ‘’Kinderen die gerechten klaarmaken uit hun moederland en sponsoren die met een grote lach op hun gezicht verhalen aanhoren én vertellen.’’

Meedoen?

Een positieve ervaring als deze wil het fonds vaker creëren, heb jij ideeën die hierover in aanmerking komen? Of wil je juist een financiële bijdragen leveren aan dit initiatief? Meer informatie vind je hier.

Meer uit het thema schoolovergangen