Álle kinderen verdienen ouders die de Nederlandse taal beheersen

KBS John F. Kennedy in Breda won vorig jaar de Onderwijsprijs Noord-Brabant. De school staat in Breda-Noord. Een wijk die zich kenmerkt door het grote percentage inwoners met een niet-westerse achtergrond. De school heeft met steun van de gemeente geïnvesteerd in taallessen voor volwassenen om hun betrokkenheid bij de school te vergroten. Initiatiefnemer Ria Keijzers vertelt over hun aanpak en ervaringen.

Geschreven door
Wouter
Op september 25, 2017
Taalbevordering

Taal leren voor ouder en kind
Ria vindt het een enorme blijk van waardering dat de school deze prijs heeft gekregen. “Ik had als taak gekregen om ouderbetrokkenheid te vergroten. Zoals de meeste scholen probeerden wij dat te doen door ouders te betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen. De school ligt in een wijk met veel inwoners met een niet-westerse achtergrond en veel mensen spreken de taal niet. De nieuwsbrief konden kunnen veel ouders niet goed lezen. Het is ook niet gek dat ouders niet zomaar de school binnen lopen, dat is een hoge drempel als je de taal niet spreekt. Om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen moet je met ze in gesprek gaan, daarvoor moeten ze eerst de taal leren.”

Meer autonomie en verbondenheid
“Ik ben de opleiding voor docent NT2 gaan doen. Deze opleiding gaf mij handvatten om niveaugroepen te maken (van Alfa tot B1) en mensen in te delen. Om verbinding aan te gaan met de wijk zijn ook niet-ouders uit de wijk welkom. We zijn nu een jaar bezig en er zijn 60 cursisten en er is een wachtlijst. Er is dus een grote behoefte aan. En het leren van Nederlands heeft een breder doel dan alleen de school. Het is mooi om te zien wat dit met de ouders en kinderen doet. Voor de Onderwijsprijs heb ik een filmpje gemaakt waarin ik cursisten, vrijwilligers, kinderen en collega’s vroeg ‘Wat vind je van de taalklas volwassenen?’ Als ik zie hoe trots de kinderen zijn op hun ouders krijg ik een brok in m’n keel. Die kinderen merken nu ineens dat hun ouders vaker op school komen, actiever zijn en zichzelf beter met de taal kunnen redden. Er is meer verbondenheid, mensen vinden het ook gezellig om te komen.”

Ontwikkeling

“Ik probeer de cursisten  te stimuleren in hun eigen ontwikkeling. Naast het leren van de Nederlandse taal, ga ik actief voor hen op zoek naar werkervaringsplekken en regelen we stages bij bedrijven. Na het behalen van niveau B1 zorgt de school voor een overdracht naar het ROC Kellebeek college. Daar kunnen de cursisten hun taalniveau nog hoger brengen van B1 naar B2.

Terwijl de ouders van mij Nederlandse les krijgen, worden de baby’s en peuters door vrijwilligers opgevangen. Zij leren de kinderen actief spelen, zingen liedjes met ze en lezen hen voor uit prentenboeken. Op die manier proberen we de kinderen het Nederlands zoveel mogelijk te laten horen en spreken.”

Resultaat: meer ouderbetrokkenheid
“Ik zie de ouders nu twee keer in de week 1,5 uur. Ik heb dan ook de tijd om te vertellen over school, bijvoorbeeld als er een viering of sportdag aankomt. Ik vraag dan of er mensen zij die willen helpen en er melden zich nu altijd mensen aan. Mensen vinden het fijn om anderen te kunnen helpen. De ouders die geen taalles nodig hebben passen op de kinderen van de cursisten. Die kinderen komen daardoor al eerder met de Nederlandse taal in aanraking, dus het mes snijdt aan meerdere kanten.” De gemeente Breda is zo enthousiast dat Ria nu de taak heeft gekregen om het project uit te breiden naar andere scholen in Breda.

Juryrapport
De jury schrijft: ”KBS John F. Kennedy is duidelijk een grote stap verder gegaan dan je van een gewone basisschool mag verwachten. De school richt zich niet alleen op het bevorderen van de Nederlandse taal, maar stimuleert en begeleidt de cursisten in hun contacten met de leerkrachten en betrekt hen bij de diverse schoolactiviteiten zoals sportdagen en avondvierdaagse.”

De nominatie voor de Nationale Onderwijsprijs door de jury van de onderwijsprijs in Noord Brabant heeft het project landelijk op de kaart gezet. Ria: “Ik hoop van ganser harte dat het veel navolging gaat krijgen op andere plaatsen in Nederland, want ik vind het van groot belang voor álle kinderen in Nederland dat hun ouders de Nederlandse taal goed beheersen. Ouders die de taal niet machtig zijn, staan mijns inziens onvoldoende in hun kracht om hun kinderen goed te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.”


Voor informatie over project Taal en Ouderbetrokkenheid zie de site van het Expertisecentrum Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie of neem contact op met de regiocoördinator Jeanet Peijfers via a.a.j.pijfers@minocw.nl.

Meer uit het thema taalbevordering