Voluntary summer reading intervention

Deze interventie heeft als doel leesvaardigheden van kinderen te verbeteren. Leerlingen in de behandelingsgroep krijgen 8 gratis boeken mee in de zomervakantie, gematcht aan hun eigen niveau en interesses. Daarnaast kregen ze leeslessen waarin begripsstrategieën geleerd werden die ze zelf thuis in de praktijk konden brengen en werden de kinderen aangemoedigd om hardop te lezen met een ouder of een andere familielid. De interventie blijkt vooral veelbelovend te zijn voor laag presterende leerlingen.

School
PO
Leeftijd
9-11 jaar
Duur
Zomervakantie
Evidentie
Randomized Controlled Trial (RCF)
Locatie
Florida, VS
Kosten
<$100 per student
Website
http://epa.sagepub.com/content/28/4/335.abstract

Kim, J. S. (2006). Effects of a voluntary summer reading intervention on reading achievement: Results from a randomized field trial. Educational Evaluation and Policy Analysis, 28(4), 335-355.

Achtergrond

Verschillende empirische studies hebben laten zien dat het prestatieverschil in lezen gedurende de zomervakantie groter wordt dan gedurende het schooljaar. Het verschil tussen Afrikaans-Amerikaanse kinderen en blanke kinderen, en laag- en hoogopgeleide kinderen vergroot disproportioneel gedurende de maanden dat de scholen stil liggen. Deze interventie richt zich op het voorkomen van het groeien van dit verschil in het zogenaamde summer reading loss.

Doelgroep

De effecten van de interventie waren het grootst voor Afrikaans-Amerikaanse leerlingen, Latijns-Amerikaanse leerlingen, minder spreekvaardige kinderen en kinderen die minder dan 50 boeken thuis hadden.

Interventie

Deze studie kijkt naar het effect van een vrijwillige zomer-leesinterventie. De interventie heeft als doel leesvaardigheden van kinderen te verbeteren en bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst krijgen de kinderen in de behandelingsgroep 8 gratis boeken, hierdoor wordt de toegang tot boeken verhoogd. Daarnaast werden de boeken gematcht aan het leesniveau van de kinderen en hun voorkeuren. Tot slot kregen ze leeslessen waarin begripsstrategieën geleerd werden die ze zelf thuis in de praktijk konden brengen en werden de kinderen aangemoedigd om hardop te lezen met een ouder of een andere familielid.

Resultaten

De interventie verhoogde noch de toegang van kinderen tot boeken noch de hoeveelheid die kinderen onafhankelijk stil voorlazen in het algemeen. Kinderen in de behandelingsgroep lazen wel significant meer hardop samen met familieleden. De kinderen in de behandelingsgroep presteerden niet beter dan de kinderen in de controle groep op mondelinge leesvaardigheid. Er blijken wel grote effecten te zijn voor kinderen uit minderheidsgroepen. De effecten op de leestest waren het grootst voor Afrikaans-Amerikaanse leerlingen, Latijns-Amerikaanse leerlingen, minder spreekvaardige kinderen en kinderen die minder dan 50 boeken thuis hadden. Deze bevindingen suggereren dat een vrijwillige zomer-leesinterventie vooral resultaat heeft bij laagpresterende leerlingen.