The Social Belonging Intervention

Tijdens de interventie werd studenten verteld dat sociale tegenslag op school een ervaring is die iedereen meemaakt en slechts van korte duur is. Dit bericht moedigde studenten aan om tegenspoed niet te zien als vaststaand tekort dat uniek naar hunzelf of hun etnische groep terug te leiden is, maar dat het iets gemeenschappelijks is en een vergankelijk aspect is van het aanpassingsproces op een nieuwe school. De korte interventie resulteerde in verbeterde schoolprestaties en reduceerde het minority achievement gap met 79%.

School
HO
Leeftijd
18-19 jaar
Duur
1 uur
Evidentie
Randomized controlled trial (RCT)
Locatie
VS
Website
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37471891/Science-2011-Walton-1447-51.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1474017534&Signature=zck%2BkDCr8gUp%2BT%2FQ%2Fe15t2KKz3c%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIntervention_by_Walton_and_Cohen_that_mo.pdf

Walton, G. M., & Cohen, G. L. (2011). A brief social-belonging intervention improves academic and health outcomes of minority students. Science, 331(6023), 1447-1451.

Achtergrond

Er is een grote ongelijkheid in schooluitkomsten en gezondheidsuitkomsten tussen Afrikaans-Amerikaanse en niet-Aziatische minderheidsstudenten ten opzichte van Europpees-Amerikanen. Alhoewel hieraan veel structurele verschillen aan ten grondslag liggen, wordt er recentelijk ook meer gewezen op een psychologische factor, namelijk zorgen die studenten hebben over ‘social belonging’ (het gevoel om ergens bij te horen en je daar thuis te voelen). Deze interventie probeert dit gevoel positief te beïnvloeden en op die manier de ongelijkheid te verkleinen.

Doelgroep

Deze interventie had een groot effect op studenten uit minderheidsgroepen.

Interventie

Tijdens de interventie werd studenten verteld dat sociale tegenslag op school een ervaring is die iedereen meemaakt en slechts van korte duur is. Dit bericht moedigde studenten aan om tegenspoed niet te zien als vaststaand tekort dat uniek naar hunzelf of hun ethnische groep terug te leiden is, maar dat het iets gemeenschappelijks is en een vergankelijk aspect is van het aanpassingsproces op een nieuwe school. Bij hun aankomst in een onderzoekslab, lazen de deelnemers een rapport over een vragenlijst van oudere studenten van de school. Het rapport toonde dat de meeste ouderejaars studenten zorgen hadden gehad gedurende hun eerste jaar over of ze wel thuishoorde in het hoger onderwijs, maar dat hun zelfvertrouwen groeide over de tijd. Zorgen over het thuishoren werden zodoende weergegeven als gemeenschappelijk, tijdelijk en onderdeel van de uitdagende overgang naar het hoger onderwijs. Om de deelnemers het bericht eigen te laten maken, moesten ze een essay erover schrijven om hun eigen ervaringen te delen en hoe die overeen kwamen met de ervaringen die in het gelezen rapport beschreven waren. Daarna moesten ze hun essay omzetten in een speech en die werd opgenomen op video. Verteld werd dat deze materialen aan toekomstige studenten getoond zouden worden om ze te helpen met de overgang naar het hoger onderwijs.

Resultaten

Na drie jaar bleek dat de interventie het grade-point average (GPA) van Afrikaans-Amerikaanse studenten verhoogd had met 0.3 punt vergeleken met de controle groep (3.65 ten opzichte van 3.35 GPA in de controle groep (op een vijfpuntsschaal) en dat het minority achievement gap gehalveerd was. Bij het senior jaar was het verschil tussen Afrikaans-Amerikanen en niet-Aziatische minderheidsstudenten ten opzichte van Europese Amerikanen verminderd met 79% Daarnaast verbeterde de interventie de zelf gerapporteerde gezondheid en het zelf gerapporteerde welzijn en verminderde het gerapporteerde aantal doktersbezoeken.