Teacher-to-Parent Communication

Deze interventie bestaat uit het wekelijks informeren (via mail, met sms'jes of telefonisch) van ouders over de prestaties en het gedrag van studenten en hoe dat de kans beïnvloedt of de studenten over gaan naar het volgende studiejaar. De studie wijst uit dat wekelijkse ouder-leraar communicatie de kans dat een student de vakken behaalde waarin hij/zij deelnam verhoogde.

School
VO
Leeftijd
Gemiddeld: 16,85 jaar
Duur
4 weken
Evidentie
Randomized Controlled Trial (RCT)
Locatie
VS, Noord-oosten
Kosten
$13 per student
Website
http://scholar.harvard.edu/mkraft/publications/underutilized-potential-teacher-parent-communication-evidence-field-experiment

Kraft, M. A., & Rogers, T. (2015). The underutilized potential of teacher-to-parent communication: Evidence from a field experiment. Economics of Education Review, 47, 49-63.

Achtergrond

Kinderen brengen slechts 25% van de uren die ze wakker zijn op school door. Buitenschoolse factoren spelen zodoende een grote rol in het ontstaan kansenongelijkheid. De auteurs stellen dat beleidsmakers en onderwijzers wellicht onderinvesteren in strategieën om de grootste buitenschoolse factor, de ouders, te beïnvloeden. Deze interventie richt zich op het informeren van ouders over de academische prestaties van hun kinderen.

Doelgroep

De doelgroep van deze interventie bestond voor 58% uit Afrikaans Amerikaanse studenten en 32% latino’s Meer dan 80% van de studenten had een lage sociaal economische achtergrond.

Interventie

De interventie bestaat uit het wekelijks informeren van ouders over de prestaties en het gedrag van studenten en hoe dat de kans beïnvloedt of ze over gaan naar het volgende studiejaar. De interventie is toegepast in een zogenaamd credit recovery program. Dit is een zomerprogramma van vier weken dat aangeboden wordt aan high school studenten om extra studiepunten te behalen in de zomer met een maximum van twee vakken die ze niet hadden gehaald in het voorgaande academische jaar. De ouders werden random ingedeeld in een van de volgende drie groepen: i) ouders ontvangen informatie over wat studenten goed doen en wat ze vooral moeten blijven doen (positief); ii) ouders ontvangen informatie over wat hun kinderen kunnen verbeteren (verbeter); en een groep die als controle groep diende (controle). De ouders in de positief- en verbetergroep werden op de hoogte gehouden via een communicatiemiddel naar keuze (mail, tekstberichten of bellen).

Resultaten

De studie wees uit dat wekelijkse ouder-leraar communicatie de kans dat een student vakken behaalde waarin hij/zij deelnam met 6,5 procentpunt verhoogde (90,7% ten opzichte van 84,2% in de controlegroep). Het grootste effect werd gevonden bij de berichten die aangaven wat studenten konden verbeteren. Studenten die berichten ontvingen die gefocust waren op de dingen die ze moesten verbeteren hadden bijna 9 procentpunt meer kans om het vak te halen.