Summer nudging

Dit onderzoek beschrijft twee interventies. De eerste was een tekst message campagne waarbij scholieren, die de intentie hebben om door te stromen naar het hoger onderwijs, en hun ouders tien sms'jes kregen ter herinnering van sleuteltaken die belangrijk waren voor toelating. De tweede interventie was een mentoring interventie, waarbij studenten aanboden om de studiekiezers te helpen bij hun overgang naar het hoger onderwijs (peer mentoring). Beide interventies lieten positieve effecten zien op het aantal aanmeldingen voor het hoger onderwijs.

School
Overgang naar HO
Evidentie
Randomized Controlled Trial (RCT)
Locatie
Verenigde Staten
Kosten
1)$7 per student; 2)$80 per student.
Website
http://curry.virginia.edu/uploads/resourceLibrary/9_Castleman_SummerTextMessages.pdf

Castleman, B. L., & Page, L. C. (2015). Summer nudging: Can personalized text messages and peer mentor outreach increase college going among low-income high school graduates?. Journal of Economic Behavior & Organization, 115, 144-160.

Achtergrond

Verschillende goedkope interventies laten zien dat het versimpelen van informatie over hoger onderwijs en financiële hulp en het helpen van studenten met profesionele assistentie kan resulteren in significante verbeteringen van resultaten van studenten. De interventie in dit paper bouwt voort op deze inzichten.

Doelgroep

Deze interventie was specifiek gericht op lage inkomen studenten.

Interventie

Dit onderzoek beschrijft twee interventies. De eerste was een tekst message campagne waarbij scholieren, die de intentie hebben om door te stromen naar het hoger onderwijs, en hun ouders tien sms’jes kregen ter herinnering van sleuteltaken die belangrijk waren voor toelating. De herinneringen waren aangepast om campus-specifieke informatie te geven en waren getimed vlak voor de deadline van de betreffende taak. Elk bericht nodigde ontvangers uit om follow-up assistentie te krijgen van een adviseur door direct te reageren op het berichtje. De tweede interventie was een mentoring interventie, waarbij studenten aanboden om de studiekiezers te helpen bij hun overgang naar het hoger onderwijs (peer mentoring). De mentoren gaven informatie, moedigde aan, vertelden over hun ervaringen in het hoger onderwijs en hielpen de scholieren met het aanmelden en verwezen indien nodig door naar professionele hulp.

Resultaten

Het sturen van tekstberichten resulteerde in een substantiële toename tot wel 7.1 procentpunt van het aanmeldingspercentage onder scholieren met minder toegang tot hulp bij de overgang naar het hoger onderwijs en onder scholieren die niet op schema lagen in het overgangsproces. De peer mentoring interventie zorgde voor een toename van het aantal inschrijvingen met 4.5 procentpunt. Er waren geen specifieke groepen die hiervan extra profiteerden.