Studiebegeleiding van medeleerlingen

Bij peer tutoring gaat het om interventies waarbij leerlingen in paren of kleine groepen samenwerken en elkaar ondersteunen bij het leren. Uit deze overzichtsstudie blijkt dat deze interventies in het algemeen een positief effect hebben. Alle leerlingen lijken te profiteren, maar leerlingen met een lage sociaal economische achtergrond en laagpresterende leerlingen profiteren meer.

School
PO-VO
Evidentie
Overzichtsstudie
Locatie
Verenigd Koninkrijk
Kosten
Minder dan 80 pond per leerling
Website
https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/peer-tutoring/

Educational Endowment Foundation (2016). Peer tutoring. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/peer-tutoring/

Achtergrond

Bij peer tutoring gaat het om interventies waarbij leerlingen in paren of kleine groepen samenwerken en elkaar ondersteunen bij het leren. Dit kan in de vorm van cross-age tutoring waarbij een oudere leerling een jongere leerling of een groepje jongere leerling studiebegeleiding biedt. Het is een gestructureerde benadering om wiskunde of leessessies te houden van ongeveer 25-35 minuten, twee tot drie keer per week. De gemene deler van dit soort interventies is dat de verantwoordelijkheid voor het leren en het evalueren van het leren bij leerlingen ligt.

Doelgroep

Er bestaat bewijs dat leerlingen met een lage sociaal economische achtergrond en laagpresterende leerlingen meer profiteren van peer tutoring dan andere leerlingen.

Interventie

Dit is een overzichtsstudie van de Education Endowment Foundation uit de Teaching & Learning Toolkit. Dit is een toegankelijke database van samenvattingen van onderwijsonderzoek over onderwijs voor 5-16 jarigen. De samenvattingen geven een overzicht van het bestaande onderzoek over het betreffende onderwerp en bekijken de gemiddelde impact, de evidence en de kosten. Daarnaast bieden ze handzame aanwijzingen die in acht genomen moeten worden bij het implementeren van de interventie. Via de onderstaande link zijn onder andere de onderliggende losse interventies te vinden.

Resultaten

In het algemeen resulteert peer tutoring in een leerwinst van gemiddeld vijf maanden. Er worden positieve effecten gevonden voor zowel de tutors als de tutees en voor een grote leeftijdsgroep. Alle leerlingen lijken te profiteren, maar leerlingen met een lage sociaal economische achtergrond en laagpresterende leerlingen profiteren meer. Peer tutoring is in het bijzonder effectief als de tutors begeleid worden om te zorgen dat de kwaliteit van de peer interactie hoog is. In cross-age tutoring tonen sommige studies dat een leeftijdsverschil van twee jaar het meest optimaal is en dat intensieve blokken effectiever zijn dan langere programma’s. Peer tutoring is minder effectief als het het normale lesgeven vervangt en dit suggereert dat het het beste als aanvulling gebruikt kan worden.