STAR Experiment

Deze studie kijkt naar het effect van kleinere klassen op de basisschool. De auteurs vinden een positief effect van een kleine klas op het volgen van hoger onderwijs. Voor Afro-Amerikaanse leerlingen en kinderen die in aanmerking komen voor gratis lunch is het effect nog groter. Onder degene met de laagste voorspelde kans om hoger onderwijs te volgen is het effect het grootste. Les krijgen in een kleine klas verhoogt daarnaast de kans op een hoger onderwijs diploma. Kleine klassen verplaatsen leerlingen bovendien in studierichtingen waarna hogere inkomens te verdienen zijn. Tot slot vinden de auteurs dat het korte termijn effect van een kleine klas op test scores een excellente voorspeller is voor het effect op het aantal onderwijs jaren dat gevolgd is tot de volwassenheid.

School
PO
Leeftijd
6-12 jaar
Evidentie
Randomized Controlled Trial (RCT)
Locatie
Tennessee, VS
Website
https://core.ac.uk/download/pdf/6594840.pdf?repositoryId=153

Dynarski, S., Hyman, J., & Schanzenbach, D. W. (2013). Experimental evidence on the effect of childhood investments on postsecondary attainment and degree completion. Journal of Policy Analysis and Management, 32(4), 692-717.

Achtergrond

In het onderwijs is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van beleid. Aangezien effect analyses vaak snel moeten worden geleverd zijn de effecten van beleid op de lange termijn vaak onbekend. De studies focussen zich op korte termijn uitkomsten, meestal gestandaardiseerde test scores. Deze dient dan als maatstaf van succes. Een belangrijke vraag is vervolgens of deze korte termijn verbeteringen in test scores vervolgens vertaald kunnen worden in een verbetering van het welzijn op de lange termijn. Deze studie kijkt naar het effect van kleinere klassen op de lange termijn en kijkt daarnaast ook hoe de korte termijn effecten samenhangen met de lange termijn effecten.

Doelgroep

Er worden specifiek grote effecten gevonden voor achterstandsleerlingen.

Interventie

Deze interventie kijkt naar het effect van kleinere klassen op de basisschool. In het STAR experiment worden kinderen op de basisschool random ingedeeld in een kleine klas (13 tot 17 leerlingen) en een normale klas (22 tot 25 leerlingen).

Resultaten

De auteurs vinden een positief effect van een kleine klas op het volgen van hoger onderwijs met 2.7 procentpunt. Voor Afro-Amerikaanse leerlingen en leerlingen die in aanmerking komen voor gratis lunch is het effect groter, respectievelijk 5.8 en 4.4 procent punt. Onder degene met de laagste voorspelde kans om hoger onderwijs te volgen is het effect zelfs 11 procent punt. Les krijgen in een kleine klas verhoogt daarnaast de kans op een hoger onderwijs diploma met 1.6 procent punt, en voor degene met de laagste voorspelde kans om een diploma te halen met 4.2 procentpunt. Kleine klassen verplaatsen leerlingen bovendien in studierichtingen waarna hogere inkomens te verdienen zijn. Tot slot vinden de auteurs dat het korte termijn effect van een kleine klas op test scores een excellente voorspeller is voor het effect op het aantal onderwijs jaren dat gevolgd is tot de volwassenheid.