Sociaal en emotioneel leren

Sociaal emotionele interventies focussen zich op het verbeteren van de sociale en emotionele aspecten van leren. Deze overzichtsstudie laat zien dat dit soort interventies in het algemeen een positief effect hebben op de houding van kinderen tegen over leren, op sociale relaties op school en op hun eigen prestaties. Er bestaat bewijs dat er grotere effecten zijn voor kinderen met een lage sociaal economische achtergrond en voor laagpresterende kinderen.

School
PO-VO
Evidentie
Overzichtsstudie
Locatie
Verenigd Koninkrijk
Kosten
2800 pond per leerling
Website
https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/social-and-emotional-learning/

Educational Endowment Foundation (2016). Social and emotional learning. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/social-and-emotional-learning/

Achtergrond

Sociaal emotionele interventies focussen zich op het verbeteren van de sociale en emotionele aspecten van leren, in plaats van direct de focus te leggen op de academische en cognitieve elementen van leren. Sociaal emotionele interventies vallen uiteen in drie brede categorieën: 1) Universele programma’s die in het algemeen plaatsvinden in het klaslokaal, 2) Meer gespecialiseerde programma’s die gericht zijn op studenten met een sociaal of emotioneel probleem, 3) Benaderingen op schoolniveau om een positieve school ethos te creeëren die zich focust op een grotere betrokkenheid bij het leren.

Doelgroep

Er bestaat bewijs dat er grotere effecten zijn voor kinderen met een lage sociaal economische achtergrond en voor laagpresterende kinderen.

Interventie

Dit is een overzichtsstudie van de Education Endowment Foundation uit de Teaching & Learning Toolkit. Dit is een toegankelijke database van samenvattingen van onderwijsonderzoek over onderwijs voor 5-16 jarigen. De samenvattingen geven een overzicht van het bestaande onderzoek over het betreffende onderwerp en bekijken de gemiddelde impact, de evidence en de kosten. Daarnaast bieden ze handzame aanwijzingen die in acht genomen moeten worden bij het implementeren van de interventie. Via de onderstaande link zijn onder andere de onderliggende losse interventies te vinden.

Resultaten

In het algemeen hebben sociaal emotionele interventies een significante impact op de houding van kinderen tegen over leren, op sociale relaties op school en op hun eigen prestaties. Gemiddeld resulteren dit soort interventies in een leerwinst van vier maanden. Ook al verbeteren alle sociaal emotionele interventies vrijwel altijd de sociaal emotionele uitkomsten, hebben ze niet altijd een even groot effect op de prestaties van kinderen. Verbeteringen daarin lijken meer waarschijnlijk als de methodes zijn ingebed in de gewone onderwijsmethoden en als ze ondersteund worden door professionals.