Reducing the effects of stereotype threat

Studies laten nog steeds verschillen zien in standaard testscores tussen jongens en meisjes en tussen autochtonen en allochtonen kinderen. Deze studie kijkt naar de effecten van het geloof van kinderen in stereotyperingen. Deelnemers werd verteld dat intelligentie niet een vastaand iets is maar dat het kan groeien als je je er voor inspant. Kinderen uit de interventiegroep behaalden hogere cijfers. Er werden alleen effecten gevonden voor kinderen met een allochtone achtergrond en voor kinderen uit lage inkomens families.

Website
http://users.nber.org/~sewp/events/2005.01.14/Bios+Links/Good-rec1-Good_Aronson_&_Inzlicht.pdf

Good, C., Aronson, J., & Inzlicht, M. (2003). Improving adolescents’ standardized test performance: An intervention to reduce the effects of stereotype threat. Journal of Applied Developmental Psychology, 24(6), 645-662.

Achtergrond

Studies laten nog steeds verschillen zien in standaard testscores tussen jongens en meisjes en tussen autochtonen en allochtonen kinderen. Deze studie kijkt naar de effecten van het geloof van kinderen in stereotyperingen.

Doelgroep

Er werden alleen effecten gevonden voor kinderen met een allochtone achtergrond en voor kinderen uit lage inkomens families.

Interventie

Deelnemers werd verteld dat intelligentie niet een vastaand iets is maar dat het kan groeien als je je er voor inspant. Ze moesten ook een brief schrijven naar een fictieve pen vriend die moeite had op school en hun uitleggen dat intelligentie vormbaar is.

Resultaten

Kinderen uit de interventiegroep behaalde i) 0.27 punt hogere GPA dan een ander ongerelateerde pen-vriend opdracht (3.32 versus 3.05), ii) 0.22 punt hoger dan de controle groep (3.32 versus 3.10 GPA). Effecten waren kleiner en insignificant voor blanke kinderen.