READY4K!

Deze interventie maakt gebruik van sms'jes die naar de ouders gestuurd worden om de ouders te helpen de leesvaardigheid van hun kinderen te ontwikkelen. De berichten die verstuurd werden, stimuleren bekwaam ouderschap en informeren ouders over activiteiten die de ontwikkeling van kinderen positief kunnen beïnvloeden. Er blijkt een positief effect te zijn op de ouderbetrokkenheid en op het ondernemen van lees- en andere geletterdheidactiviteiten die ouders met hun kinderen ondernamen. Op enkele afzonderlijke onderdelen scoorden kinderen in de behandelgroep beter, zoals op het herkennen van letterklanken.

School
VVE
Leeftijd
3-4 jaar
Duur
8 maanden
Evidentie
Randomized controlled trial (RCT)
Locatie
San Francisco, VS
Kosten
$1 per familie
Website
https://www.cesifo-group.de/de/dms/ifodoc/docs/Akad_Conf/CFP_CONF/CFP_CONF_2015/ee15-Hanushek/Papers/ee15-Loeb.pdf

York, B. N., & Loeb, S. (2014). One step at a time: The effects of an early literacy text messaging program for parents of preschoolers (No. w20659). National Bureau of Economic Research.

Achtergrond

Hoeveel kinderen thuis leren verschilt veel tussen verschillende gezinnen. Interventies die deze verschillen willen verkleinen, bestaan meestal uit tijds- en informatie-intensieve onderwijssessies voor de ouders. Deze interventie biedt een veelbelovend alternatief en richt zich op het veranderen van ouderbetrokkenheid door het gebruiken van makkelijk toegankelijke technologie om ouders aan te moedigen en te helpen om het leerklimaat thuis te verbeteren. De interventie maakt gebruik van tekstberichten (sms’jes) die naar ouders gestuurd worden gedurende acht maanden om de ouders te helpen de leesvaardigheid van hun kinderen te ontwikkelen.

Doelgroep

De doelgroep van deze interventie bestond grotendeels uit minderheidsleerlingen (90%) en 78% van de ouders had een laag opleidingsniveau.

Interventie

De interventie is uitgevoerd in Californië en bestond uit drie sms’jes per week naar ouders van kinderen in voorscholen. De berichten die verstuurd werden, stimuleren bekwaam ouderschap en informeren ouders over activiteiten die de ontwikkeling van kinderen positief kunnen beïnvloeden. Elke week ontvingen de ouders drie sms’jes over een bepaalde leesvaardigheid. Een feit, een tip en een aanmoedingsberichtje met verbeterpunten. De controle groep kreeg elke twee weken een ‘placebo’ sms’je over andere onderwerpen.

Resultaten

De interventie is uitgevoerd in Californië en bestond uit drie sms’jes per week naar ouders van kinderen in voorscholen. De berichten die verstuurd werden, stimuleren bekwaam ouderschap en informeren ouders over activiteiten die de ontwikkeling van kinderen positief kunnen beïnvloeden. Elke week ontvingen de ouders drie sms’jes over een bepaalde leesvaardigheid. Een feit, een tip en een aanmoedingsberichtje met verbeterpunten. De controle groep kreeg elke twee weken een ‘placebo’ sms’je over andere onderwerpen.